Välkommen till MicroData

MicroData är ett programvaruföretag som utvecklar och levererar tjänster och ECM-lösningar för informationshanteringen på ditt företag. Eftersom vi levererar våra tjänster i molnet (SaaS) kan vi erbjuda konkurrenskraftiga priser för totallösningar anpassade för ditt företag. Med nästan 40 års erfarenhet inom arkivering använder vi oss av beprövade och accepterade standarder som OAIS för informationshanteringen.Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • E-arkiv
  Vi arkiverar alla typer av material. Genom att vi använder oss av OAIS minimerar vi de risker som kan vara förknippade med den elektroniska arkiveringsprocessen.
 • Ärendehantering
  Vår ärendehantering hjälper dig att få kontroll på alla processer inom ditt företag. Dina informationsflöden blir automatiserade och du får överblick och kontroll över aktuellt läge i organisationen.
 • Arkivredovisning
  Detta är en tjänst för myndigheter, som gör att dom kan garantera allmänheten tillgång till alla dokument. Förutom sekretessbelagda dokument. Tjänsten erbjuder en struktur över verksamheten och dess handlingar. Det omfattar alla medier, både digitalt och fysiskt.
 • Dokumenthantering
  Vi har dokumenthanteringslösningen för dig. Oavsett om du behöver en enklare dokumenthantering eller ett mer avancerat dokumentflöde så har vi lösningarna.
 • Fakturahantering
  Oavsett om det är kund- eller leverantörsfakturor kan du få hjälp med attesteringsförfarande och kopplingar till dina ekonomisystem.
 • Avtalshantering
  Med vår påminnelsehantering kommer du aldrig missa att säga upp eller förlänga dina avtal i tid. Vi har lösningar både för leverantörsavtal, kundavtal och anställningsavtal/personalakter.
 • Diarieföring
  Vårt diarieföringssystem och dess diarium klarar alla krav som ställs på en modern diarieföringshantering, du kan också anpassa diarieföringen att fungera med din organisation.
 • Korrespondenshantering
  Vi hanterar det kompletta brev- eller E-postflödet till och från din organisation. Du får en oslagbar spårbarhet och kontroll över inkomna brev och handlingar.
 • Sjuk- och friskanmälan
  Vi erbjuder dig som vill förbättra sin företagssjukvård ett kostnadseffektivt system där du har möjlighet att erbjuda dina kunder ett centraliserat system där dina företagskunder sköter sin sjukanmälan.
 • Datakonverteringstjänster
  Vi hanterar alla dina konverterings- och databearbetningsbehov, från enkla batchkonverteringar till avancerad databehandling.
 • Ficheskanning
  Vi hjälper dig att återdigitalisera data på fichekort när du är i behov av att använda ditt gamla material.

Vår flexibla produkt MicroWeb kan specialanpassas för din organisations speciella behov. MicroWeb samarbetar sömlöst med andra system i din organisation och är certifierat för användning tillsammans med SAP.

 

MicroDatas Molntjänster är baserade i Sverige

Driftsäkerhet och datasäkerhet är något vi prioriterar högt.

För våra tjänster har vi två speglade siter och i de finns i två olika lokaler och självklart kör vi kontinuerligt back-up på materialet.

Kopplat till våra tjänster erbjuder vi en mängd olika säkerhetslösningar och kundanpassad säker kommunikation till våra siter för att minimera risken för att obehöriga får åtkomst till era dokument.

Allt arkiverat material ägs av kunderna och lagringen sker i Sverige.

Vi varken säljer eller använder kundernas uppgifter. Vi agerar som personuppgiftsbiträde och åtar oss att endast behandla personuppgifter i enlighet med de instruktioner som Kunden lämnar samt att vidta sådana säkerhetsåtgärder som avses i 31 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Nyheter

»Läs alla nyheter
Julkort - Rädda Barnen

iFörvaltning