Ni har väl kontroll på er avtalshantering!

Missa aldrig uppsägningstiden för ett avtal när det ska omförhandlas/sägas upp. Vi på MicroData hjälper er med en komplett lösning så ni slipper bekymra er. Med vår avtalshantering finns era avtal i säkert förvar med åtkomst från den plats ni önskar, på kontoret eller utanför.

Ni har väl ordning på era personaldokument!

Händer det att ni missar när en provanställning är slut och det är dags att skriva avtal eller avsluta? Eller missar utvecklings- eller lönesamtal?

Ni har väl e-Arkiv för tillgänglig information!

Vi stödjer FGS bas för paketstruktur. På så vis uppnås följande:
En modern bas för demokrati och ökad öppenhet genom ökad tillgång till information
– Bättre medborgarservice
– Bättre digitala tjänster för privatpersoner och företag
– Ökad tillgång till det gemensamma kulturarvet m.m.

Ni håller väl reda på era fakturor!

Händer det att ni får betala ränta och påminnelseavgifter för att ni missat förfallodatum för era leverantörsfakturor eftersom de försvunnit i den interna hanteringen? Vi på MicroData har en lösning så ni slipper oroa er.

Ni har väl säkrat era ritningar!

Vi på MicroData har en lösning så ni slipper oroa er. Med vår lösning Bygglovshantering har ni dem säkert lagrade, lätta att hitta och åtkomliga var du än befinner dig.

Ni har väl en kundportal för självservice!

Har Ni problem med handläggningstiden i t.ex. kundtjänst – och vill öka självservicen? Vi på MicroData har en lösning så ni slipper oroa er. Med vår lösning Mina sidor kan Ni enkelt sprida information till era slutkunder/medborgare/medarbetare eller andra intressenter.

Ni har väl kontroll på er sjukfrånvaro!

Händer det att personal är sjuk utan att berörda får veta det, eller att någon har upprepad sjukfrånvaro under väldigt lång tid innan ni fångat upp problemet? Vi på MicroData har en lösning så ni slipper oroa er. Med vår lösning Sjuk och Frisk får du koll på vem som är sjuk, hur länge och hur ofta.

 

Vår flexibla produkt MicroWeb kan specialanpassas för din organisations speciella behov. MicroWeb samarbetar sömlöst med andra system i din organisation och är certifierat för användning tillsammans med SAP.

 

MicroDatas Molntjänster är baserade i Sverige

Driftsäkerhet och datasäkerhet är något vi prioriterar högt.

För våra tjänster har vi två speglade siter och i de finns i två olika lokaler och självklart kör vi kontinuerligt back-up på materialet.

Kopplat till våra tjänster erbjuder vi en mängd olika säkerhetslösningar och kundanpassad säker kommunikation till våra siter för att minimera risken för att obehöriga får åtkomst till era dokument.

Allt arkiverat material ägs av kunderna och lagringen sker i Sverige.

Vi varken säljer eller använder kundernas uppgifter. Vi agerar som personuppgiftsbiträde och åtar oss att endast behandla personuppgifter i enlighet med de instruktioner som Kunden lämnar samt att vidta sådana säkerhetsåtgärder som avses i 31 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Nyheter

»Läs alla nyheter

 

iFörvaltning