Diarium

Sjuk- & Friskhantering


Vad är ärendehantering?

Ärendehantering är system som lagrar information. Informationen blir överblickbar i en tydlig och effektiv struktur som är enkel att söka i. I ärendehantering är ärendet i centrum. Till ärendet kan exempelvis dokument, bilder och handläggare kopplas.


Levereras som tjänst

MicroWeb ärendehantering levereras som en tjänst fri från klientinstallationer och långa uppstarter. Vi äger & driftar våra egna två serverhallar i Sverige.

MicroWeb har levererats som tjänst sedan 2002 och MicroData har under tiden samlat många erfarenheter kring dokument, ärendehantering, säkerhet och drifthantering.


Säkerhet

MicroData är specialiserade på långsiktig informationsförvaltning med bevarande och säkerhet i fokus. Ni får endast ett personuppgiftsbiträde då vi utvecklar och driftar tjänsten utan underleverantörer. Ni äger själva era uppgifter och behandling sker endast på era villkor. All lagring och hantering sker i våra egna serverhallar i Sverige. Vi gallrar personuppgifter enligt rutiner och dokumenthanteringsplan i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).