Samlingsplats för alla dokument

I MicroWeb Diarium kan du hantera all information, till exempel e-post, textdokument eller bilder. Du kan enkelt söka fram allt som rör ett visst ärende eftersom alla dokument är samlade på samma ställe.

Förbättra samarbetet

Informationen kan även göras tillgänglig för andra som kan behöva ta del av den via ett medborgargränssnitt. Här kan exempelvis privatpersoner se sina aktuella bygglovsansökningar eller ta del av nämndprotokoll.

Lagra och hämta information omedelbart

För att registrera information kan du dra och släppa filer från din dator direkt in i systemet. Du kan göra fritextsökningar på information i lagrade dokument med hjälp av OCR tolkning.

Bli påmind

För att inte missa viktiga datum finns en bevakningsfunktion med automatiserade bevakningar av dokument. Systemet är flexibelt så du kan byta ut komponenter efter eget tycke och varje handläggare kan direkt se sina pågående ärenden på startsidan.

Fördelar med MicroWeb Diarium


- Enkel diarieföring
- Registrering genom dra och släpp
- Egna bokmärken
- Medborgargränssnitt
- Flexibla behörigheter
- Hög driftsäkerhet

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga om inte sekretess gäller. Bestämmelser om rätten att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen och bestämmelser om sekretess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen.

Man registrerar inkomna och upprättade handlingar för att enkelt kunna hitta dem, registret kallas för diarium och är en förteckning över de ärenden och handlingar som hanteras inom myndigheten.

Diariet ska visa:

- Datum när handling eller dokument inkom eller skapades
- Diarienummer eller annan beteckning
- Från vem handlingen har kommit in
- Till vem handlingen har skickats till
- En kort beskrivning vad dokumentet handlar omUpptäck hur MicroWeb Diarium
kan hjälpa din verksamhet

Prata med vårt team