MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Sjuk- och Friskhantering

MicroWeb Sjuk- och Friskhantering är ett komplett verktyg som är anpassningsbart och ger verksamheten full kontroll på frånvarohantering och närvarostatistik. Den som är sjuk kan när som helst sjukanmäla sig via sms, e-post, hemsida eller telefonsvarare och behöver inte vänta tills växeln är öppen eller störa någon på obekväm tid.

Sjuk- & Friskhantering

Tydlig information för berörda

Det är enkelt för berörda att se vem som är sjuk.

Förstklassig drift- och datasäkerhet

Vår driftmiljö finns speglad i två fysiskt åtskilda serverlokaler i Sverige där alla kunder äger sin information

Rapporter med statistik

Med Sjuk- och Friskhantering får du koll på vem som är sjuk, hur länge och hur ofta.

Enkel närvarohantering

Det är enkelt att göra sjuk- och friskanmälan via mobil, Ipad eller dator.

Påminnelsefunktion

Få påminnelser om uppföljningar som ni behöver göra när någon är sjuk.

FULL KOLL PÅ FRÅNVARO

De som sköter personalplanering kan enkelt ha koll på vilka som är frånvarande.

Automatisk hantering

När sjukanmälan kommer in skickas genast information via e-post och/eller sms till de som behöver veta. På så sätt går det att undvika onödig kontakt med växel eller administration. Detta gör det möjligt för personal att anmäla sin sjukfrånvaro eller frisknärvaro oavsett tid på dygnet. Informationen om sjukfrånvaron underlättar personalplanering, exempelvis för att vid behov ta in en vikarie eller en ersättare. MicroWeb Sjuk- och Friskhantering fungerar dessutom på alla enheter och gör det enkelt att effektivisera närvarohanteringen. 

Sjuk- & Friskhantering

Följ upp och analysera

I MicroWeb är det enkelt få ut rapporter och statistik om företags sjukfrånvaro. Med Sjuk- och Friskhantering får verksamheten information om vem som är sjuk, hur länge men även hur ofta. Påminnelser med olika uppföljningar skickas ut för att inte missa exempelvis när det är dags att lämna in läkarintyg. Företagshälsovården kan ha bevakningar för de kontakter som behöver läkarbesök eller andra uppföljningar. Företagshälsovården kan även sköta servicen åt sina kunder och förse dem med den information de behöver samtidigt som man har kontroll på när läkarbesök eller uppföljningar kräver ombokning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Säkert e-Arkiv
Säkra tjänster
Vi prioriterar säkerhet och ser därför till att all arkiverad information är skyddad.
Digitala processer
Kom igång
För oss är det viktigt att du som ny kund kommer igång på bästa sätt.
Hållbar miljö IT
Miljö och hållbar IT​
Vi på MicroData vill begränsa den negativa påverkan på miljön och på samhället.