MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Automatisk Datafångst

Skanning av det befintliga personalarkivet i samband med digitalisering av HR-avdelningen är resurskrävande. Att anlita extern hjälp för skanning är kostsamt och tidskrävande. Med hjälp av MicroDatas Automatiska Datafångst kan din organisation halvera kostnaden för digitalisering och få ett snabbare införande av historiskt material till personalarkivet. Samtidigt har ni full kontroll över era HR-dokument och digitaliseringsprocessen. 

lägre kostnad

Inga kostnader för externa partner eller ny utrustning.

Mindre manuellt arbete med tolkning och indexring

Tolkning och indexering sker automatiskt.

Snabbare uppstart/hantering

Mindre arbete med förberedelser av dokument innan skanning. Kontinuerlig arkivering till personalarkivet medan skanningsarbetet pågår.

bättre kontroll och säkerhet

Arbetet kan utföras i egna lokaler och man slipper risken med transport av viktiga dokument.

Halvera digitaliseringskostnaden med vår hjälp

Tjänsten är ett snabbare och mer ekonomiskt alternativ till att låta en extern part utföra dokumentskanning eller till att hyra in expertis och utrustning för avancerad dokumentskanning.

Kostnader för tolkning och indexering, alternativt egen arbetstid för detta arbete sparas då vår tjänst utför detta automatiskt. Tjänsten förser arkiverade dokument med sökbegrepp för personnummer/samordningsnummer och dokumenttyp.

Skanningen kan utföras av er själva på er redan befintliga utrustning, såsom moderna kopiatorer (MFP). Därmed har ni kontroll över era dokument hela vägen och de behöver inte lämna er byggnad. Ni slipper kostnader för dokumentpreparation och frakt.

Oavsett om ni funderar på att skanna ert historiska arkiv till vårt digitala personalarkiv eller om ni tänkt er att enbart digitalisera manuellt inkomna dokument så är tjänsten ett alternativ för er.

Enligt våra beräkningar är återbetalningstiden endast ett halvår med vår tjänst. Jämförelse med andra alternativ i diagrammet nedan.

skanning dokument
Diagram som illustrerar återbetalningstiden för olika alternativ för skanning med tillhörande arbete.

Vad säger våra kunder?

"Fokus är att digitalisera och avveckla pappersarkivet. Digitalt Personalarkiv gynnar verksamheten och det vardagliga arbetet"
”Digitalisera ert personalarkiv för säkrare och snabbare hantering av personalakter. Ni slipper småarkiv och papper utspridda i organisationen”

”Både kvaliteten och effektiviteten har ökat med digitala processer. Vi har gått från 30 pappersblanketter till 9 digitala formulär.”