Lösningen

MicroWeb e-Arkiv är ett system för långsiktigt bevarande av digital information. Vår teknik gör det enkelt att migrera filer för att säkerställa att din information förblir läsbar. Med över ett decennium av expertis inom digitalt bevarande har MicroWeb  e-Arkiv utvecklats och vidareutvecklats. Allt du behöver i ett system, vilket sparar tid, pengar och ansträngning för att säkra din informations framtid.

MicroWeb följer OAIS (Open Archival Information System) standard för ingest, hantering av data, arkivering, åtkomst, administration och bevarande. Med ett anpassningsbart webbgränssnitt är det möjligt för både interna och externa användare att söka, visa och ladda öppet innehåll från e-Arkivet via dator, surfplatta eller smart telefon. MicroWeb är ett e-Arkiv som är betrott av både statliga organisationer och företag.

MicroWeb e-Arkiv innehåller flera anpassningar för specifika informationstyper. Eftersom vi själva äger, anpassar och utvecklar mjukvara för MicroWeb e-Arkiv, har vi möjlighet att skräddarsy lösningar utifrån olika behov.

Vår lösning går att upphandla genom SKL och SKL Kommentus Inköpscentral ramavtal och visar att vi efter tester uppfyller de krav på Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS). Så du kan vara säker på att din värdefulla digitala information är i goda händer.


Funktioner

Webbgränssnitt
Gallring
Spårbarhet
Återsökning
Rapportfunktioner
Olika användarroller & åtkomsträttigheter