Smart digitalisering av fichekort

Med hjälp av MicroWeb Ficheskanning gör vi informationen på dina fiche-kort digitala och sökbara. Genom en inskanning av ditt fichearkiv minskas slitaget på dina fiche, vilket garanterar en längre hållbarhet på dina originalfiche. Med vårt system får du också full kontroll över vem som tagit del av materialet genom automatiserad åtkomstkontroll och loggning. Vår fichekortsdigitalisering passar alla typer av företag som tidigare har arkiverat data på mikrofichekort.

Många olika format
Idag hanterar vår ficheskanning formaten COM-fiche och jackets. Oavsett vad du har för innehåll på fichekorten kan vi hjälpa dig att digitalisera. Du kan ha ritningar, kartor, fakturor eller helt enkelt ostrukturerade dokument och anteckningar. När vi skannar materialet kan vi erbjuda dig att indexera materialet på de nyckelvärden du vill ha. Detta görs med fördel på strukturerat material men vi kan erbjuda fritextsökning även på ostrukturerat material.

Efter inskanning
Efter inskanning använder du med fördel våra tjänster för arkivering, dokumenthantering och ärendehantering. Då kan du enkelt göra sökningar på materialet. Med oss har du ett kostnadseffektivt alternativ för att ta hand om hela processen och effektivisera återsökningen. Det enda du behöver göra är att leverera materialet till oss så sköter vi resten. Det kan inte bli enklare.


Fördelar med MicroWeb Ficheskanning


- Snabb och exakt åtkomst
- Minskat slitage
- Längre hållbarhet på originalfiche
- Åtkomstkontroll
- Loggning
- Hög tillgänglighet
- SäkertVill du veta mer om MicroWeb Ficheskanning?

Kontakta oss på info@microdata.nu