MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Karolinska Institutet upphandlar MicroWeb Personalarkiv

Karolinska Institutet har upphandlat tjänsten MicroWeb Personalarkiv.

Karolinska Institutet har antagit MicroDatas anbud innehållande dokumentskanning, digitalt personalarkiv, funktioner för anställningsprocess och e-signering. Anbudet med MicroWeb Personalarkiv bedömdes vara det ekonomiskt mest fördelaktiga och bästa utifrån upphandlingens utvärderingskriterier.

”Vi ser fram emot samarbetet med KI. Att få vara del av den effektivisering som vi ser, inte minst hos universiteten, är extra spännande!”
- Alfred Nordkvist, Kundansvarig säljare på MicroData
Karolinska Institutet (KI) driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla. I Sverige står KI för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning. De har även det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid KI mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Vi är glada och stolta att välkomna Karolinska Institutet som vår kund!
Karolinska Institutet
Foto: Ulf Sirborn

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Karolinska Institutet