Vad är Dokument- & Ärendehantering

Dokument och ärendehantering är system som lagrar information. Informationen blir överblickbar i en tydlig och effektiv struktur som är enkel att söka i. I dokumenthantering är dokumentet i centrum. Till dokumentet kan exempelvis versionshantering och dokumentflöden kopplas. I ärendehantering är det istället ärendet som är i centrum. Till ärendet kan exempelvis dokument, bilder och handläggare kopplas. 

Våra vanligaste paketeringar

Avtalshantering
Diarium
Dokumenthantering
Fakturahantering

Levereras som tjänst

MicroWeb dokument- och ärendehantering levereras som en tjänst fri från klientinstallationer och långa uppstarter. Vi äger & driftar våra egna två serverhallar i Sverige samt garanterar tillgänglighet av våra tjänster upp till 99 procent.

MicroWeb har levererats som tjänst sedan 2002 och MicroData har under tiden samlat många erfarenheter kring dokument, ärendehantering, säkerhet och drifthantering.