Avtalshantering

Diarium

Dokumenthantering

Fakturahantering


Vad är dokument-& ärendehantering?

Dokument och ärendehantering är system som lagrar information. Informationen blir överblickbar i en tydlig och effektiv struktur som är enkel att söka i. I dokumenthantering är dokumentet i centrum. Till dokumentet kan exempelvis versionshantering och dokumentflöden kopplas. I ärendehantering är det istället ärendet som är i centrum. Till ärendet kan exempelvis dokument, bilder och handläggare kopplas. 


Levereras som tjänst

MicroWeb dokument- och ärendehantering levereras som en tjänst fri från klientinstallationer och långa uppstarter. Vi äger & driftar våra egna två serverhallar i Sverige samt garanterar tillgänglighet av våra tjänster upp till 99 procent.

MicroWeb har levererats som tjänst sedan 2002 och MicroData har under tiden samlat många erfarenheter kring dokument, ärendehantering, säkerhet och drifthantering.


Säkerhet

Vi har utarbetat en regelbunden process med risk- och sårbarhetsanalys. MicroData jobbar enligt SANS.org (top 20) och siktar mot ISO27001-certifiering. MicroData garanterar alla delar av leverantörskedjan. Ni får endast ett personuppgiftsbiträde då vi utvecklar och driftar tjänsten utan underleverantörer. Kunden äger själva sina uppgifter och behandling sker endast på kundens villkor. Det finns alltså inga tredjeparter. All databehandling och lagring sker i Sverige. Vi gallrar personuppgifter enligt rutiner och dokumenthanteringsplan för att uppfylla kraven gentemot dataskyddsförordningen (GDPR).