Lösningen

Med MicroWeb Avtalshantering arkiveras era avtal säkert med åtkomst från den plats du önskar. Alla typer av avtal kan hanteras, som leverantörsavtal, kundavtal, ljudavtal, anställningsavtal med flera. Det finns möjlighet till OCR tolkning vilket innebär att du kan göra fritextsökningar på informationen i de lagrade avtalen.

Du kan alltid söka fram rätt avtal i MicroWeb Avtalshantering. Leverantörsavtal bevakas och påminnelser skickas automatiskt till rätt handläggare som ska revidera avtalet innan det kan förlängas eller sägas upp. Du har alltid snabb åtkomst till Avtalshanteringen i ett webbgränssnitt. Med hjälp av automatisk registerkontroll är motpartens företagsuppgifter så som företagsnamn och besöksadress alltid uppdaterade och korrekta.

Funktioner

Snabb åtkomst
Avtal samlade på samma ställe
Påminnelser till rätt person, roll eller grupp
Uppdaterade motpartsuppgifter
Behörighetsstyrning
Rapporter