Lösningen

MicroWeb Avtalshantering är en komplett lösning för att hantera en organisations avtal. I lösningen kan ni upprätta avtal, offerter och andra berörda dokument utifrån era beslutade mallar. Upprättade eller uppladdade dokument kan skickas iväg för godkännande och eller Digital Signering, hos interna eller externa motparter. Oavsett hur era processer för avtalstecknande eller offerthantering ser ut kan MicroWeb Avtalshantering följa, påminna och ge överblick för dig och din organisation.

De Digitala Signaturerna som används i lösningen är krypterade, juridiskt bindande och spårbara. Vi stöder även tredjeparts-signering/legitimering så som BankID. MicroWeb Avtalshantering innehåller ett certifierat e-Arkiv för långsiktigt bevarande av digital information. Det innebär att era avtal finns sparade och sökbara enligt en standardiserad struktur (OAIS-modellen) som gör det enkelt att hitta och vid behov exportera/migrera informationen till andra format och lagringsformer. MicroWeb Avtalshantering är kopplat till UC:s Organisationsregister vilket garanterar att era motparters företagsuppgifter stämmer. Lösningen är uppbyggd med en dynamisk och lättadministrerad behörighetsstruktur som skyddar känsliga avtal och säkerställer att rätt information finns tillgänglig för rätt roll.

Signera och godkänn var du än är

process dokument ärende

Funktioner

Snabb åtkomst
Avtal samlade på samma ställe
Påminnelser till rätt person, roll eller grupp
Uppdaterade motpartsuppgifter
Behörighetsstyrning
Rapporter