Lösningen

Med MicroWeb Dokumenthantering kan du hantera alla typer av information med olika filtyper så som TIFF, Word, Excel eller PDF/A. Dokumenthantering i MicroWeb är för dig som vill använda en gemensam lagringsplats av affärskritisk dokumentation men samtidigt styra och spåra ändringar och åtkomst. MicroWebs Dokumenthantering ger dig kontroll och struktur i din vardag och i din dokumenthantering.

Du och dina kollegor kan skapa ett dokumentflöde där olika roller skapas. En roll kan till exempel vara att godkänna förändringar i ett dokument. I versionshanteringen finns möjlighet att se och gå tillbaka till en tidigare version av ett dokument. Du kan arbeta och spara nya versioner direkt i dina Office-program genom tillägg till Microsoft Office. Vi kan erbjuda dig en standardlösning för dokumenthantering men vi kan också anpassa systemet efter dina specifika behov. Dokumenthanteringen går även att kombinera med andra delar av MicroWeb till exempel vårt e-Arkiv.Funktioner

Digitalt godkännande eller avslag
Påminnelser
Kopia på kundfaktura med samma layout som kunden
Snabb åtkomst
Kundportal
Kopplat till Office-program