e-Arkiv

Personalarkiv

Bygglovsarkiv

Vad är e-Arkiv?

Ett e-Arkiv har precis som den fysiska motsvarigheten ett huvudsakligt syfte att långsiktigt bevara sitt innehåll. Ett e-Arkivs innehåll kan variera och det är också vanligt med skiftande behov för hur olika informationstyper ska hanteras.

I de flesta organisationer finns handlingar som av juridiska skäl måste bevaras för all framtid eller under många år framåt. Delar av denna information återsöks sällan och endast ett fåtal i organisationen har eller ska ha tillgång till den. Likaså kan det finnas handlingar som återsöks mer frekvent, som ett stort antal anställda ska ha tillgång till, men endast ett fåtal ska ha möjlighet att förvalta.

Ett e-Arkiv ska ha möjlighet att ta hänsyn till olika informationstyper och verksamheters behov i frågor som gäller sökbegrepp, tillgänglighet, behörighetsstyrning, tid för bevarande och mycket annat.

 

MicroWeb e-Arkiv

MicroWeb e-Arkiv innehåller flera anpassningar för specifika informationstyper. Eftersom vi själva äger, anpassar och utvecklar mjukvara för MicroWeb e-Arkiv, har vi möjlighet att skräddarsy lösningar utifrån olika behov.

Levereras som tjänst

MicroWeb e-Arkiv levereras som en tjänst fri från klientinstallationer och långa uppstarter. Vi äger & driftar våra egna två serverhallar i Sverige samt garanterar tillgänglighet av våra tjänster upp till 99 procent.