Lösningen

MicroWeb Långtidsarkiv är ett system för långsiktigt bevarande av digital information. Vår teknik gör det enkelt att migrera filer för att säkerställa att din information förblir läsbar. Med över ett decennium av expertis inom digitalt bevarande har MicroWeb e-Arkiv utvecklats och vidareutvecklats. Du lagrar allt du behöver i ett system, vilket sparar tid, pengar och ansträngning för att säkra din informations framtid.

MicroWeb följer OAIS (Open Archival Information System) standard för ingest (inleverans), hantering av data, arkivering, åtkomst, administration och bevarande. Det inbyggda arkivredovisningsstödet gör att du kan följa klassificeringsstrukturen för alla handlingar som läggs i arkivet.

I inregistreringsgränssnittet kan du som kund hantera varje del av inleveransen till systemet. Validering, konvertering, mappning, indexering, test och arkivering kan skötas av behöriga användare. Dessutom kan flera inflöden administreras direkt i gränssnittet både för import och export av arkivobjekt. MicroDatas personal kan hjälpa till med detta.

Arkivobjekten är skyddade från obehörig access genom ett utvecklat skydd som är designat med PUL och den kommande Dataskyddsförordningen i åtanke. Informationsförlust eller andra oönskade förändringar kontrolleras regelbundet med automatiska verktyg som kan förändras efter behov.

För att underlätta leveransen till konsumenter har vi ett flexibelt medborgargränssnitt. Det gör det möjligt att exponera delar av data. Gränssnittet är anpassningsbart både utseendemässigt och innehållsmässigt.

Vår lösning var godkänd att upphandla genom SKL Kommentus Inköpscentral (ramavtal e-arkiv 2013, nytt ramavtal är under upphandling) vilket visar att vi efter tester uppfyllde kraven på Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS). Därför kan du vara säker på att din värdefulla digitala information är i goda händer.


Utförda integrationer

Funktioner

Webbgränssnitt
Gallring
Spårbarhet
Återsökning
Rapportfunktioner
Olika användarroller & åtkomsträttigheter