Lösningen

MicroWeb Mellanarkiv är ett system för bevarande av digital information. När nya system upphandlas blir det ofta kostnader för licenser och support för de gamla systemen. Dessutom är det en utmaning att administrera och förvalta kunskap kring system som inte längre används aktivt. Ett alternativ är att ställa av systemet och exportera informationen från systemet till ett mellanarkiv.

Vid regelbunden leverans till mellanarkiv är det enkelt att avveckla det gamla systemet när ett nytt tas i drift. Den information som lagen kräver att man arkiverar och sparar finns då redan säkrad. Arkivet fungerar som samlingsplats för information från flera olika system. Detta innebär att du kan göra sökningar och snabbare hitta det du behöver.

Arkivet är anpassat för att följa alla lagar och regler kring PUL och GDPR. Behörighetssystemet ger möjlighet att styra vem som kan se vilken information. Att ha all information samlad på en plats ger dessutom förbättrad kundservice eftersom informationen enkelt kan delas ut till medborgare eller anställda via medborgargränssnitt, mina sidor eller intranät.

Vi har en egen servicebyrå som har ett helhetsansvar från avställt system till arkiv. Vår lösning går att upphandla genom SKL Kommentus Inköpscentral (ramavtal) och visar att vi efter tester uppfyller de krav på Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS). Så du kan vara säker på att din värdefulla digitala information är i goda händer.


Funktioner

Webbgränssnitt
Gallring
Spårbarhet
Återsökning
Rapportfunktioner
Olika användarroller & åtkomsträttigheter