Lösningen

I MicroWeb Personalarkiv kan du hantera alla typer av personaldokumentation, till exempel anställningsavtal, utbildningskort eller protokoll från utvecklingssamtal. Du kan söka fram allt som rör en viss anställd eftersom all information är samlat på samma ställe.

Du kan göra fritextsökningar på information i arkivet med hjälp av OCR tolkning. Versionshanteringen gör att man enkelt ser vilket dokument som är det aktuella. Information om vem som gjort vilka ändringar och när syns i loggar. För att inte missa viktiga datum finns en bevakningsfunktion med automatiserade bevakningar av dokument. Med digitala signaturer för anställningsavtal underlättas påskrifter på distans, ni får minskad arbetsbörda och ni behöver inte skriva ut avtalet i två exemplar för manuell påskrift.

Funktioner

Digital signering
Avtal kan genereras från mall
Pensionsgrundande underlag
Avtalsbevakningar med påminnelse
Åtkomst till tidigare handlingar vid utvecklingssamtal
Samla personalens utbildningar