LösningenVill du slippa leta information 45 dagar per år?

Hantera och lagra dina personaldokument digitalt

I MicroWeb Personalarkiv kan du hantera alla typer av personaldokumentation till exempel anställningsavtal, utbildningskort eller protokoll från utvecklingssamtal. Du kan söka fram allt som rör en viss anställd eftersom all information är samlad på samma ställe.

Ordning och reda

Med ett digitalt personalarkiv sparar ni tid, papper och utrymme.
Personaldokument och personalakterna blir digitala och överskådliga.

Säkerhet

Vi är vana att hantera sekretesskyddad information. Då vi som leverantör lagrar och förmedlar våra kunders data är det viktigt för oss att förtydliga att kundens data alltid tillhör kunden. Vår driftmiljö, både system och produktion finns speglad i två fysiskt åtskilda lokaler i Sverige. 

Läs mer om våra säkra molntjänster här

Samla din information med vårt digitala personalarkiv

arbetsdagar per år tillbringar en medarbetare i genomsnitt till att leta efter intern information för att kunna göra sitt jobb*

*McKinsey

Mobil_MicroWeb

Integrerade personalsystem

Systemet kan integreras med
olika leverantörer av löne- och personalsystem.

Exempelvis:

Digitala processen

Process_Personalarkiv


Snabb uppstart

- kom igång på 2 veckor!

snabb uppstart personalarkiv

Beställning
Beställning av MicroWeb Personalarkiv görs utifrån era egna önskemål. Ett avtal som innehåller funktioner i grova drag tecknas.

Planering
Uppstart och planering för bland annat behörigheter, arkiv och specifikationer görs.

Kundanpassning
Kundanpassningar utförs av vår förvaltningsavdelning. Vi håller även utbildningar anpassade efter er.

Leverans
Vid leverans kan ni direkt använda systemet. Inga installationer krävs eftersom du kan använda systemet direkt i din webbläsare.

Inregistrering
Era personaldokument konverteras och läggs in i valda arkiv. 

Uppföljning
Slutligen görs en uppföljning för att se till att systemet uppfyller era förväntningar. Om inte, utförs ytterligare anpassningar. Funktioner

Dokumentbevakningar med påminnelse
Dokument kan genereras från mallar
Digital signering
Processhantering
Samla information om utförda utbildningar
Formulärhantering