Lösningen

Sjuk- och Friskanmälan i MicroWeb ger dig ett komplett verktyg som är anpassningsbart för ditt företag och ger din organisation full kontroll på er frånvarohantering.

Den fungerar både för det privata företaget och för er som driver företagshälsovård. Den sjuke kan när som helst sjukanmäla sig via sms, e-post, er hemsida eller telefonsvarare och behöver inte vänta tills er växel är öppen eller störa någon på obekväm tid.

När sjukanmälan kommer in skickas genast information via sms och/eller e-post till de som behöver veta. Man kan få ut rapporter och statistik om företagets sjukfrånvaro. Med MicroWeb Sjuk- och Frisk får du koll på vem som är sjuk, hur länge och hur ofta.

Ni kan också få påminnelser för olika uppföljningar så ni inte missar exempelvis när det är dags att lämna in läkarintyg. Företagshälsovården kan ha bevakningar för vilka som ska ringas upp för läkarbesök eller olika uppföljningar.

Företagshälsovården kan även sköta servicen åt sina kunder och förse dem med den information de behöver samtidigt som man har kontroll på när läkarbesök eller uppföljningar behöver bokas.


Funktioner

Tydlig information för berörda
Rapporter med statistik
Påminnelsefunktion om uppföljningar
Smidigt för växel att ha koll
Flexibela behörigheter
Hög driftsäkerhet