MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

KUNDCASE: Karolinska Institutet

Digitalisering tar Karolinska Institutet ett steg närmare ”excellent administration”

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. En så stor och omfattande organisation har ett intensivt flöde av personaldokument. I ett tidigt skede insåg Anna Kilander, verksamhetsutvecklare på KI, att det fanns mycket tid att spara genom att minska pappershanteringen. Därför upphandlades MicroWeb personalarkiv med tillhörande anställningsprocess. 

”Förr tog 33 min att skapa ett manuellt anställningsbevis, med anställningsprocessen i MicroWeb tar det 9 min.” 
– Anna Kilander, Verkamhetsutvecklare på Karolinska Institutet. 

Med hjälp av MicroWeb Personalarkiv har idag handläggningstiden för en anställning miskat med 24 minuter (73%). Med över 600 nya anställningsavtal blir det en tidsbesparing på över 3 200 timmar per år, tid som institutionerna idag kan använda till administration eller utveckling. Dessutom har mängden papper minskat med 95% i och med införandet av e-signering och att personaldokument sparas direkt till den digitala personalakten. 

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Karolinska Institutet