MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

MittMedia

"Vår organisation är utspridd på många orter och MicroWeb gör det enkelt att samla alla avtal på ett ställe. Det är smidigt att komma åt oavsett vilken ort man arbetar på"
MittMedia är en av Sveriges största mediekoncerner och har över 100 års publicistisk erfarenhet.
"MicroData är proffsiga och snabba att hjälpa oss när vi har behov”

Om MittMedia

MittMedia

MittMedia finns idag i 64 kommuner runt om i Mellansverige.

Verksamheten innefattar 28 dagstidningar, gratistidningar, digitala medier, appar, kommersiell radio, webb-tv samt tryckerier.

Utmaning

Eftersom MittMedias verksamhet finns på många orter i Sverige fanns behovet att samla avtal och överenskommelser på ett och samma ställe.
MittMedia

Lösning

Några av de bolag som förvärvades 2016 använde redan MicroWeb. Systemet hade använts framgångsrikt sedan flera år tillbaka. Detta gjorde att även MittMedia valde MicroWeb som tjänst för sin avtalshantering.

Resultat

Med MicroWeb avtalshantering har MittMedia samlat sina avtal på ett enkelt och smidigt sätt.
"I MicroWeb har vi möjlighet att få total överblick av avtal inom olika områden, liksom få kontroll över förfallodatum och status på ett enkelt och smidigt sätt. Tilläggsavtal, anteckningar, uppsägningar och bekräftelser kan enkelt lagras tillsammans med grundavtalet."

- Administratör MittMedia

Är du intresserad av samma tjänst
som MittMedia?

Läs andra kunders berättelser

KTM

Med MicroWeb Fakturaarkiv slipper KTM arkivera fysiskt och kan attestera sina fakturor var som helst.

Referenser Alvesta kommun

Alvesta kommun

MicroWeb Personalarkiv har hjälpt till att uppfylla kommunens mål och förväntningar om att ha ett digitalt personalarkiv.

Lernia

”Samtyck.se är en viktig del av GDPR anpassningen. Tjänsten ger både översikt och kontroll, samt frigör resurser till andra delar av GDPR arbetet.”​

Partille kommun

Med MicroWeb Personalarkiv har Partille kommun gått från 30 pappersblanketter till 9 digitala formulär med digitala processer.

Transportstyrelsen

Med MicroWeb e-Arkiv får Transportstyrelsen all sin information samlad digitalt på en plats för långsiktigt bevarande och lättare åtkomst.