När: tordagen den 28 november
tid: 09:00-09:20

kostnadsfritt webbinar

Anmäl till webbinar


Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten GoToWebinar där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta oss på info@microdata.nu

Webbinar:
"Hur digitala personalakter kan underlätta ert HR-arbete"

Som en följd av GDPR finns en stark efterfrågan på ordning och reda. Idag lagras dokument och personalrelaterad information i olika system, mappar och pärmar. Detta försvårar tillgänglighet, säkerhet och gallring av information.

Med digitalt personalarkiv sparas tid, papper och utrymme. Alla dokument som rör de anställda finns samlade på ett ställe. Genom att personaldokument och personakter blir digitala och överskådliga minskas tid på administration och istället kan mer tid läggas på verksamheten.

Digitala personalarkiv hjälper även organisationer att effektivisera sin verksamhet samt ger utrymme och fokus till själva kärnverksamheten. Många organisationer och företag ser stora besparingar med digitalisering av personaldokument och fysiska arkiv. Detta för att nå miljömål och ha gemensamma rutiner för att uppfylla kraven gentemot dataskyddsförordningen, GDPR. Hur får man då en central plats för all information som rör sina anställda och samtidigt är arkivsäker?

Vi berättar om nyttor med digitala anställningsprocesser och hur digitala personalakter kan underlätta ert HR-arbete

Innehåll:
- Hur hanteras information i personalakten?
- Digitalanställningsprocess - Vad innehåller det?
- Förutsättningar med koppling till HR- och lönesystem

Webbinariet riktar sig främst till:
Ekonomiansvariga
Ekonomichefer
Verksamhetsansvariga
Lönechefer
HR-/personalchefer
HR-ansvariga/personalansvariga
HR-administratörer

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv
MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.


Intresserad av fler webbinar?

Läs mer och anmäl dig här