Webbinar: Repris av "Processer i MicroWeb Personalarkiv"

Repris av tidigare webbinar

För att möta er efterfrågan kommer vi hålla en repris av detta webbinar och gå djupare in på hur digitala processer och formulär fungerar i MicroWeb Personalarkiv.

Vi kommer att prata om hur processer och formulär fungerar i vår tjänst MicroWeb Personalarkiv och visa exempel från systemet. Hör även om kunder som tidigare haft över 30 pappersblanketter och som nu övergått till digital formulärhantering.

Pappersblanketter som har skickats runt i organisation för ifyllnad och påskrift och sedan hamnat i närarkivet i den klassiska personalmappen. Idag skapas formulär digitalt och arkiveras helt automatiskt i rätt personalakt.

Digitala personalarkiv hjälper även organisationer att effektivisera sin verksamhet samt ger utrymme och fokus till själva kärnverksamheten. Många företag och organisationer ser stora besparingar med digitalisering av personaldokument och fysiska arkiv. Detta för att nå miljömål och ha gemensamma rutiner för att uppfylla kraven gentemot dataskyddsförordningen, GDPR.

Innehåll:
- Formulärhantering hos MicroData
- Processer i MicroWeb och Mina Sidor
- Skapande av process
- Godkännande och signering
- Säker arkivering
- Införandet av en process
- Partille kommun – från pappersblanketter till digitala formulär

Webbinariet är anpassat till er som är intresserade av att digitalisera era HR-processer och riktar sig främst till:
- Ekonomiansvariga
- Ekonomichefer
- Verksamhetsansvariga
- Lönechefer
- HR-/personalchefer
- HR-ansvariga/personalansvariga
- HR-administratörer

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv
MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.

När: tisdagen den 16 juni
tid: 14:00-14:30

kostnadsfritt webbinar

Anmäl till webbinar


Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten GoToWebinar där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta oss på info@microdata.nu


Intresserad av våra andra webbinar?

Läs mer och anmäl dig här