Webbinar: "Projektinförande MicroWeb Personalarkiv"

Fortsättning av tidigare webbinar.

MicroWeb Personalarkiv hjälper er verksamhet att slippa arbetet med pappersarkivet och effektiviserar er organisation. Fördelen med MicroWeb Personalarkiv är att HR kan arbeta med sina kärnuppgifter istället för onödig administration.

Med vårt webbinar får ni en övergripande bild av hur projektinförandet av MicroWeb Personalarkiv går till. Vi kommer prata om vad som förväntas av kund och av MicroData för att uppnå ett så lyckat resultat som möjligt. Vi hoppas att webbinaret ska bidra till en större förståelse av alla steg i processen som leder fram till användande av MicroWeb Personalarkiv. Vi tar även upp förslag på hur ni kan digitalisera era befintliga personalakter samt regelverk för hur och när ni får göra er av med befintliga personaldokument.

Innehåll:
- 9 steg för införande av MicroWeb Personalarkiv
- Hur gör ni er av med ert pappersarkiv?
- Hur digitaliserar ni era befintliga personalakter?
- Hur hanteras tillkommande personalakter?
- Tips för ett lyckat införande

Webbinariet är anpassat till er som är intresserade av att digitalisera era HR-processer och riktar sig främst till:
- Ekonomiansvariga
- Ekonomichefer
- Verksamhetsansvariga
- Lönechefer
- HR-/personalchefer
- HR-ansvariga/personalansvariga
- HR-administratörer

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv
MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.

När: tisdagen den 02 juni
tid: 14:00-14:30

kostnadsfritt webbinar

Anmäl till webbinar


Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten GoToWebinar där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta oss på info@microdata.nu


Intresserad av våra andra webbinar?

Läs mer och anmäl dig här