MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

KUNDCASE: Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun har som mål att bli av med allt pappersarbete och digitalisera HR-arbetet. Ett led i kommunens digitaliseringsstrategi är att använda sig av kopplingen mellan MicroWeb Personalarkiv och rekryteringssystemet Visma Recruit.

”Kopplingen mellan MicroWeb Personalarkiv och Visma Recruit gick väldigt smidigt, det krävdes inte många rutinändringar. Det var inget jobb att behöva ställa om, istället var det bara att köra på. ”
– Margareta Olofsson, lönechef över löneenheten på Falkenbergs kommun.

Idag är rekryteringsprocessen mycket smidig på Falkenbergs kommun.  Arbetet sköts på ett mer säkert, effektivt och strukturerat sätt. Risken att papper kommer in sent eller hamnar på fel avdelning finns inte idag.  Falkenbergs kommun kommer att fortsätta sin digitaliseringsresa för att ytterligare minska det manuella arbetet. 

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Flakenbergs kommun