MicroData Skandinavien AB är ett
IT-bolag som säljer, utvecklar och levererar tjänster inom arkiv- och informationsförvaltning.

Över 45 års erfarenhet av säker informationsförvaltning

Vi har sedan 1972 jobbat med informationsbevarande, säkerhet och drifthantering. Genom att tillgängliggöra information med tekniskt innovativa lösningar effektiviserar våra tjänster våra kunders verksamheter och bidrar till en enklare vardag. Detta gör vi tillsammans med marknadsledande strategiska samarbetspartners inom olika områden. Idag hjälper MicroData både privat och offentlig sektor med säker informationshantering.

Bevarande och säkerhet i fokus

Vi är specialiserade på långsiktig informationsförvaltning med bevarande och säkerhet i fokus. Vi lägger stor vikt vid att erbjuda helhetslösningar för hela informationsflödet. Några exempel på våra egenutvecklade tjänster är e-Arkiv, Dokument- & Ärendehantering, digitala signaturer och samtyckeshantering. All lagring och hantering sker i våra egna serverhallar i Sverige.

MicroData Skandinavien AB
Organisationsnummer: 556569-2513
e-post: info@microdata.nu
webb: www.microdata.nu

 

Huvudkontor
Trädgårdsgatan 14
SE-702 12 Örebro
Sverige

Säljkontor
Kungsgatan 60
SE-111 22 Stockholm
Sverige