En helhetslösning för insamling och hantering av samtycken

Samtyck.se är tjänsten som hjälper er att samla in, versionshantera, lagra, och gallra samtycken. Tjänsten är utvecklad av MicroData Skandinavien AB, och är anpassad för att leva upp till kraven i dataskyddsförordningen, GDPR. Samtyck.se är verifierad av Advokatfirman Lindahl.

Utformning av samtycken

I tjänsten författar ni som organisation samtyckesförfrågningar utefter era egna behov och vilka ni riktar förfrågningarna till. Det finns även möjlighet att utforma och anpassa texten i samtyckesförfrågan till er grafiska profil.

Skicka ut samtyckesförfrågningar

För att förmedla samtyckesförfrågningar finns det fyra metoder. Det går att skicka ut förfrågningar via brev, mejl och SMS. Med hjälp av integrationer kan ni även nå personuppgiftslämnare i era befintliga system eller hemsida.

Autentisering

I tjänsten finns tre olika autentiseringsfunktioner; mobilt BankID, SMS-verifiering och underskrift. Beroende på vilka slags personuppgifter som behandlas bedömer ni som organisation vilken autentiseringsfunktion som ska användas.

Signeringsbevis

När ett samtycke är signerat finns det tillgängligt i tjänsten. Ni som organisation kan gå in och se samtycket och tillhörande signeringsbevis. Med hjälp av signeringsbeviset kan ni som inhämtat samtycket bevisa samtyckets giltighet. Detta är nödvändigt eftersom ni som organisation har bevisbördan vid eventuella tvister.

Hantering av inhämtade samtycken

I tjänsten kan ni anpassa sökningar för att hitta en personuppgiftslämnares alla samtycken, eller vilka som har samtyckt i ett specifikt syfte. När samtycken gått ut eller återkallats kan ni logga in i tjänsten och se vilka samtycken det gäller. Detta för att kunna skicka ut ett nytt samtycke eller ta bort personuppgifterna för samtyckets syfte.

Fördelar med MicroWeb Samtyckeshantering


- Webbgränssnitt
- Spårbarhet
- Enkel sökning
- Rapportfunktioner
- Olika användarroller
- Olika åtkomsträttigheter
- Versionshantering
- Integreration med befintliga system
- Verifiering med mobilt BankID
- Verifiering med SMSUpptäck hur MicroWeb Samtyckeshantering
kan hjälpa din verksamhet

Prata med vårt team