MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Fakturaarkiv

Med MicroWeb Fakturahantering förvarar ni era fakturor säkert på ett och samma ställe. Arkivet är digitalt och går därför att nå var ni än befinner er. I tjänsten kan ni hantera både leverantörsfakturor och kundfakturor. Fakturor i digital form laddar ni enkelt upp medan fysiska skannas in.

Fakturahantering

Central och säker plats för all lagring

Fakturorna är samlade på ett och samma ställe och går därför hitta genom en sökning.

Förstklassig drift- och datasäkerhet

Vår driftmiljö finns speglad i två fysiskt åtskilda serverlokaler i Sverige, alla kunder äger dessutom sin egen information.

behörighetsstyrning

Endast behöriga användare kommer åt informationen och rättigheterna sätter ni enkelt upp utifrån olika roller och grupper.

DIGITAL TOLKNING AV FAKTUROR

MicroWeb tolkar både digitala och inskannade fakturor så ni kan fritextsöka på innehållet i fakturorna.

PERSONOBEROENDE

I Fakturaarkivet är alla fakturor samlade digitalt vilket även gör att organisationen blir mer personoberoende.

ENKEL SÖKNING

Sök enkelt och hitta därefter rätt information.

Arbetsflöde

Istället för fysiska påskrifter skickas leverantörsfakturor ut från systemet via mejl till en eller flera personer för godkännande eller avslag. Genom en länk i mejlet kan den ansvarige se hela leverantörsfakturan, lämna en kommentar och även godkänna eller avslå fakturan. Om en faktura avslås av en eller flera handläggare bifogas information om avslag tillsammans med kommentarer ut till den eller de ansvariga. På så sätt får handläggarna möjligheten att ompröva eller bestrida fakturan. Om fakturan fastnar i något steg skickar systemet automatisk ut påminnelser med information om när fakturan förfaller. Den innehåller även information om vad som behöver göras innan den kan gå vidare till betalning. När en faktura är godkänd och betald går det att se den informationen i arkivet tillsammans med den ifyllda informationen som till exempel förfallodatum.

Fakturahantering

Enkel kundfakturering

Med hjälp av MicroWeb Fakturahantering och MicroWeb Mina Sidor, kan ni enkelt tillgängliggöra era kundfakturor till era kunder. Detta underlättar även hanteringen av fakturor vilket  minskar det administrativa arbetet.

Tillgängliggöra fakturor

Med hjälp av MicroWeb Fakturahantering och MicroWeb Mina Sidor, kan ni enkelt tillgängliggöra kundfakturor till era kunder via er hemsida och kundportal.

e-arkiv inloggning

Vad säger våra kunder?

"MicroWeb är praktiskt. I tjänsten kan ansvariga attestera sina leverantörsfakturor, oavsett om de är på kontoret eller på resande fot."

Hur kan vi hjälpa dig?

Säkert e-Arkiv

Säkra tjänster

Vi prioriterar säkerhet och ser till att all arkiverad information är skyddad.
Digitala processer
Kom igång
För oss är det viktigt att du som ny kund kommer igång på bästa sätt.
Hållbar miljö IT
Miljö och hållbar IT​
Vi på MicroData vill begränsa den negativa påverkan på miljön och på samhället.