MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Fakturaarkiv

Med MicroWeb Fakturahantering förvaras era fakturor säkert på ett och samma ställe. Arkivet går att nå var ni än befinner er. I tjänsten kan både leverantörsfakturor och kundfakturor hanteras. Fakturor i digital form laddas enkelt upp medan fysiska skannas in.

Central och säker plats för all lagring

Fakturorna är samlade på ett och samma ställe och kan hittas genom en sökning.

Förstklassig drift- och datasäkerhet

Vår driftmiljö finns speglad i två fysiskt åtskilda serverlokaler i Sverige där alla kunder äger sin egen information.

behörighetsstyrning

Endast behöriga användare kommer åt informationen och rättigheterna kan sättas upp utifrån olika roller och grupper.

DIGITAL TOLKNING AV FAKTUROR

MicroWeb tolkar både digitala och inskannade fakturor så ni kan fritextsöka på fakturornas innehåll.

PERSONOBEROENDE

I Faturaarkivet är alla fakturor samlade digitalt vilket gör att organisationen blir mer personoberoende.

ENKEL SÖKNING

Sök enkelt och hitta rätt information.

Arbetsflöde

Istället för fysiska påskrifter skickas leverantörsfakturor ut från systemet via mejl till en eller flera personer för godkännande eller avslag. Genom en länk i mejlet kan den ansvarige se hela leverantörsfakturan, lämna en kommentar och godkänna eller avslå fakturan. Om en faktura avslås av en eller flera handläggare bifogas information om avslag samt kommentarer vidare till den eller de ansvariga som då ska ompröva eller bestrida fakturan. Om fakturan fastnar i något steg skickas automatiska påminnelser ut med information om när fakturan förfaller och vad som behöver göras innan den kan gå vidare till betalning. När en faktura är godkänd och betald visas den informationen i arkivet tillsammans med den ifyllda informationen om till exempel förfallodatum.

Enkel kundfakturering

Med hjälp av MicroWeb Fakturahantering och MicroWeb Mina Sidor, kan ni enkelt tillgängliggöra era kundfakturor till era kunder. Detta underlättar hanteringen av fakturor vilket minskar det administrativa arbetet.

Tillgängliggöra fakturor

Med hjälp av MicroWeb Fakturahantering och MicroWeb Mina Sidor, kan era kundfakturor tillgängliggöras till era kunder via er hemsida och kundportal.

System MicroWeb

Vad säger våra kunder?

"MicroWeb är praktiskt. I tjänsten kan ansvariga attestera sina leverantörsfakturor, oavsett om de är på kontoret eller på resande fot."

Hur kan vi hjälpa dig?

Säkra tjänster

Säkra tjänster

Vi prioriterar säkerhet och ser till att all arkiverad information är skyddad.
Digitala processer

Kom igång

För oss är det viktigt att du som ny kund kommer igång på bästa sätt.
Hållbar miljö IT

Miljö och hållbar IT​

Vi på MicroData vill begränsa den negativa påverkan på miljön och på samhället.