Dataskyddsförordningen (GDPR)

GDPR (General Data Protection Regulation) är EU-förordningen som ersätter den svenska personuppgiftslagen och trädde i kraft den 25 maj 2018. Även om mycket är sig likt skärps kraven på behandling av personuppgifter. GDPR gäller alla sorters organisationer som på något sätt hanterar personuppgifter som rör fysiska personer. Dataskyddsförordningen medför även flera fördelar för den enskilde, exempelvis rätten till information, rättelse av information och radering av information bara för att nämna några. Detta innebär att transparensen för behandling av personuppgifter kommer att öka.


Hur MicroData hanterar GDPR

Dataskyddsombud 

Vårt dataskyddsombud fungerar som kontaktperson för kunderna och rapporterar till MicroDatas styrelse. Dataskyddsombudet ser regelbundet över våra processer och rutiner samt övervakar efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

Gallring

Personuppgifter gallras enligt de rutiner som finns och gällande dokumenthanteringsplan. Regler kan sättas upp för automatisk gallring och möjligheten finns också att få godkänna innan informationen försvinner.

Personuppgiftsbiträdesavtal

MicroData tecknar ett personuppgiftsbiträdesavtal med alla kunder. Avtalet reglerar ansvarsförhållandet mellan MicroData och kunden. Vi levererar tjänster som innehåller verktyg för smidig hantering av personuppgifter.

Underleverantörer

Ett avtal med MicroData innebär endast ett personuppgiftsbiträde och därmed ett personuppgiftsbiträdesavtal. Vi har hand om all drift själva och tar inte hjälp av underleverantörer för någon hantering av personuppgifter.

 

Har ni frågor om hur vi hanterar personuppgifter?
Kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@microdata.nu