MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Dataskyddsförordningen (GDPR)​​

GDPR (General Data Protection Regulation) är EU-förordningen som ersätter den svenska personuppgiftslagen och trädde i kraft den 25 maj 2018. Även om mycket är sig likt så skärps behandling av personuppgifter. GDPR gäller alla typer av organisationer som på något sätt hanterar personuppgifter som rör fysiska personer. Dataskyddsförordningen medför även flera fördelar för den enskilde, exempelvis rätten till information, rättelse av information och radering av information bara för att nämna några. Detta innebär att transparensen för behandling av personuppgifter kommer att öka.

Personuppgiftsbiträdesavtal

MicroData tecknar ett personuppgiftsbiträdesavtal med alla kunder. Avtalet reglerar ansvarsförhållandet mellan MicroData och kunden. Vi levererar tjänster som innehåller verktyg för smidig hantering av personuppgifter.

Underleverantörer

Ett avtal med MicroData innebär endast ett personuppgiftsbiträde och därmed ett personuppgiftsbiträdesavtal. Vi har hand om all drift själva och tar inte hjälp av underleverantörer för någon hantering av personuppgifter.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud fungerar som kontaktperson för kunderna och rapporterar till MicroDatas styrelse. Dataskyddsombudet ser regelbundet över våra processer och rutiner samt övervakar efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

Gallring

Gallring av personuppgifter sker enligt de rutiner som existerar och gällande dokumenthanteringsplan. Dessutom går det att sätta upp regler för automatisk gallring. Möjligheten finns också att få godkänna innan informationen försvinner.

Har ni frågor om hur vi hanterar personuppgifter?

Kontakta vårt dataskyddsombud på:
dataskyddsombud@microdata.nu

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Säkert e-Arkiv

Säkra tjänster

Vi prioriterar säkerhet och ser till att all arkiverad information är skyddad.
Digitala processer

Kom igång

För oss är det viktigt att du som ny kund kommer igång på bästa sätt.
Hållbar miljö IT

Miljö och hållbar IT​

Vi på MicroData vill begränsa den negativa påverkan på miljön och på samhället.