Dataskyddsförordningen (GDPR)

GDPR (General Data Protection Regulation) är EU-förordningen som ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller från och med den 25 maj 2018. Även om mycket är sig likt skärps kraven på behandling av personuppgifter. GDPR gäller alla sorters organisationer som på något sätt hanterar personlig information om fysiska personer (personuppgiftslämnaren). Dataskyddsförordningen medför även flera fördelar för den enskilde, exempelvis rätten till information, rättelse av information och radering av information bara för att nämna några. Detta kommer att innebära att standarden för behandling personuppgifter höjs.

 

"GDPR är den viktigaste förändringen i integritetsskyddet på 20 år.
- Vi finns här för att se till att du är förberedd"

                                                                                                            EUGDPR


Hur MicroData hanterar GDPR

Dataskyddsombud 

•   Fungerar som kontaktperson för kunder
•   Hanterar personuppgifter
•   Rapporterar till styrelse
•   Ser över processer och rutiner
•   Övervakar efterlevnad av dataskyddsförordningen

Personuppgiftsbiträdesavtal

•   MicroData tecknar tilläggspersonuppgiftsbiträdesavtal
•   Avtalet reglerar ansvarsförhållandet mellan MicroData och kunden sinsemellan
•   MicroData skall leverera moderna verktyg för hantering av personuppgifter

 

Har ni frågor?
Kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@microdata.nu