MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Digitala signaturer

Att använda sig av digitala signaturer förenklar och effektiviserar hantering av företagets dokument. Då signeringen är digital, är det möjligt att skriva under oavsett om berörda parter är på plats, hemma eller på resande fot. Med digital signering vet du att dokument blir påskrivna och arkiveras i MicroWeb e-Arkiv. Signerade dokument lagras digitalt, vilket säkerställer att endast berörda personer har åtkomst till informationen.

Enkelt

Ett tydligt gränssnitt där endast relevant information för att kunna fatta beslut finns.

Påminnelsefunktion

Ha full kontroll på signeringsprocessen. Automatiska påminnelser skickas ut om ett dokument inte blivit signerat i tid. Om en mottagare missat att skriva får personen en påminnelse om att det finns ett osignerat dokument.

OLIKA SIGNERINGSALTERNATIV

Välj olika signeringsmetoder för olika signeringsparter. Signera dokument med mobilt BankID eller verifiera med SMS-kod.

KOMPLETTERA

Komplettera ofullständig information eller rätta felaktig information i signeringsprocessen.

Digital signering

Signering digitalt i flera olika steg som kan vara seriella eller parallella.

SÄKERSTÄLLD SIGNERING

MicroDatas e-signering uppfyller de krav som ställs i Sverige, Europa och USA.

BEVISMATERIAL

Bevisar signaturens giltighet eftersom bevisunderlag samlas in i varje steg av signeringsprocessen och kopplas till det signerade dokumentet.

Fungerar för alla

Motparten behöver inte ha någon inloggning till systemet MicroWeb för att signera mottaget dokument, utan får ett mejl som innehåller en länk.

När motparten klickat på länken visas dokumentet med tillhörande information och eventuella bilagor. När den signerande parten granskat dokumentet väljs Signera eller Avslå.  Det enda som behövs för att signera är en webbläsare och en mobil enhet.

Varumärkesanpassa signeringsupplevelsen

Förstärk det interna varumärket och öka användarupplevelsen. Modernisera signeringsupplevelsen genom att anpassa med logotyp, färger och typsnitt. Det är även enkelt att bygga in signeringen på en egen hemsida.

Säkerställd signering

En handskriven signatur har ingen fördel i jämförelse med en verifierad digital signatur. Vid handskrivna signaturer krävs att ett vittne är med för att säkerställa identiteten.

Genom att välja till en certifikatsida genereras ett certifikat när digital signering sker. Certifikatet skapar ett unikt fingeravtryck vid signering och blir därefter permanent kopplat till det signerade dokumentet. Signeringsparterna blir helt oberoende av leverantör och risken för manipulation tas bort.

MicroDatas signering

När du använder MicroDatas digitala signering lagras det faktiska tillfället för den digitala underskriften och med hjälp av tidsstämpeln kan du verifiera vem som har signerat dokumentet. Tidsstämpeln säkerställer även att dokumentet inte kan manipuleras efter signering.
MicroDatas digitala signering uppfyller de krav som ställs i Sverige, Europa och USA:

  • Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer (Signaturlagen)
  • Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS)
  • EU-direktivet om ett gemenskaps regelverk för elektroniska signaturer (1999/93/EC)
  • US Electronic Signatures in Global and National Commerce (E-SIGN Act) 
  • US Uniform Electronic Transactions Act (UETA)

Fördelar med digitala signaturer

Effektivt

Med digitala signaturer minskas resor, pappersutskrifter och fysiska utskick vilket frigör massor med tid.

Säkert

Säkerställ motpartens identitet. Skicka dokument spårbart till rätt person med säker identifiering via till exempel mobilt BankID.

Flexibelt

Signera dokument smidigt på valfri enhet, var du än befinner dig.

Hur kan vi hjälpa dig?

Säkra tjänster

Säkra tjänster

Vi prioriterar säkerhet och ser till att all arkiverad information är skyddad.
Digitala processer

Kom igång

För oss är det viktigt att du som ny kund kommer igång på bästa sätt.
Hållbar miljö IT

Miljö och hållbar IT​

Vi på MicroData vill begränsa den negativa påverkan på miljön och på samhället.