Säker bevarande av information

MicroWeb Mellanarkiv är ett system för bevarande av digital information. När nya system upphandlas blir det ofta kostnader för licenser och support för de gamla systemen. Dessutom är det en utmaning att administrera och förvalta kunskap kring system som inte längre används aktivt. Ett alternativ är att ställa av systemet och exportera informationen till ett mellanarkiv.

Överblick

Vid regelbunden leverans till ett mellanarkiv är det enkelt att avveckla det gamla systemet när ett nytt tas i drift. Den information som lagen kräver att man arkiverar och sparar finns då redan säkrad. Arkivet fungerar som samlingsplats för information från flera olika system. Detta innebär att du kan göra sökningar och snabbare hitta det du behöver.

Kundservice

Att ha all information samlad på en plats ger dessutom förbättrad kundservice eftersom informationen enkelt kan delas ut till medborgare eller anställda via medborgargränssnitt, mina sidor eller intranät.

Tryggt

Du kan känna dig trygg med att våra lösningar är anpassade för att följa gällande lagar och regler kring till exempel personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet. Behörighetssystemet ger möjlighet att styra vem som kan se vilken information.

Helhetsansvar

Vi har en egen servicebyrå som har ett helhetsansvar från avställt system till arkiv. Vår lösning var godkänd att upphandla genom SKL Kommentus Inköpscentral (ramavtal e-arkiv 2013, nytt ramavtal är under upphandling) vilket visar att vi efter tester uppfyllde kraven på Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS). Därför kan du vara säker på att din värdefulla digitala information är i goda händer.

Fördelar med MicroWeb Mellanarkiv


- Webbgränssnitt
- Gallring
- Spårbarhet
- Enkel sökning
- Rapportfunktioner
- Olika användarroller
- Olika åtkomsträttigheter
- Hög driftsäkerhetUpptäck hur MicroWeb Mellanarkiv
kan hjälpa din verksamhet

Prata med vårt team