MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Västra Mälardalens kommunalförbund

”Digitalisera ert personalarkiv för säkrare och snabbare hantering av personalakter. Ni slipper småarkiv och papper utspridda i organisationen.” - Löneavdelningen, VMKF

Bakgrund till skanning med datafångst

Under året 2021 påbörjade Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) sin digitaliseringsresa mot ett helt digitalt Personalarkiv och i slutet av 2021 var MicroWeb Personalarkiv klart för användning. VMKF hanterar idag ca. 6 500 löner för Köping, Arboga och Kungsör inkl. bolag samt tre förbund. Till nyligen förvaltar de även E-arkivet åt kommunerna och förbunden.

Om VMKF

Västra Mälardalens kommunalförbund datafångst

Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) arbetar för ett utvecklat och fördjupat samarbete mellan kommunerna: Arboga kommun, Kungsör kommun, Köping kommun och Surahammars kommun.

Tillsammans motsvarar de en medelstor kommun med cirka 50 000 invånare.

Mål med skanningsprojektet ​

Målet med skanningsprojektet är att få ett enhetligt digitalt arbetssätt och på så sätt få bort det fysiska arkivet (9 000 akter) på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt under 2022.

Lösning

Till hjälp har VMKF beslutat sig för att använda MicroDatas Datafångst och för arbetet med att preparera och skanna har de anställt en person på heltid som arbetar i snitt 6 timmar per dag med skanningen. I det arbetet ingår att preparera akterna (inget gallras), skanna, indexera och sedan sortera tillbaka akterna. Beslut om vad som ska göras med de skannade akterna har ännu inte tagits, så de sparas tills vidare. VMKF ser ett värde i att kunna gå tillbaka och kolla på den fysiska kopian ifall de missat att skanna något.

För skanningsarbetet används den gemensamma kopiatorn som man även delar med löneavdelningen. En fördel hade varit om de hade använt sig av en dedikerad kopiator med kapacitet att skanna fler papper åt gången, men de har kommit på en bra metod som fungerar effektivt.

Efter att det befintliga personalarkivet är skannat överväger VMKF att fortsätta skanna nytillkomna pappersdokument med hjälp av datafångsten.

Resultat

Efter införandet av datafångsten har vi snabbt kommit i gång med skanningen av våra personalakter. Uppstartsträckan var kort och projektledare för projektet var snart en van användare av MicroWeb Personalarkiv för att rätta ev. personnummer som inte kommit med i tolkningen. Det är även bra att ha akterna kvar på plats under tiden man skannar så man har åtkomst till dem och vet att de förvaras på ett säkert sätt.

Enligt projektansvarig för datafångsten tar det under 2 minuter för att preparera en akt med 10 dokument. På tre månader har vi hunnit skannat 3 204 akter. Med den takten ser vi inget hinder med att nå vår deadline att vara klara i slutet av 2022 säger förvaltningsledare på VMKF.  

Utmaningar med projektet

Det är främst interna utmaningar VMKF stött på. Till exempel dokument som varit sorterade till fel akt och handskrivna personnummer som Datafångsten inte kan läsa av som hamnar i hanteringskön.

Fördelar med Datafångst enligt VMKF

  • Stor tidsvinst då man slipper att manuellt registrera metadata på dokumenten
  • Snabb uppstart
  • Lätt att använda MicroWeb Personalarkiv för personalen som skannar
  • Förvånansvärt få dokument behöver komplettering för hand

Tips från Västra Mälardalens kommunalförbund

Rekommendationer för kommuner och organisationer som vill använda Datafångst

Projektledning

Anställ en person som projektleder arbetet och har koll på hela flödet från preparering, skanning och indexering.

utrustning

Använd en kopiator med en stor arkmatare.

ORGANISERA

Organisera och särskilj de olika dokumenten

Läs andra kunders berättelser

Med MicroWeb Personalarkiv har Partille kommun gått från 30 pappersblanketter till 9 digitala formulär med digitala processer.

Sedan införandet av MicroWeb Personalarkiv har Universitetet minskat handläggningstiden för en anställning med 73%.

MicroWeb Personalarkiv med koppling till rekryteringssystemet Visma Recruit hjälper Falkenbergs kommun att digitalisera och effektivera HR-arbetet i kommunen.

MicroWeb Personalarkiv har hjälpt till att uppfylla kommunens mål och förväntningar om att ha ett digitalt personalarkiv.

Är du intresserad av samma tjänst
Västra Mälardalens kommunalförbund?