MicroDatas affärsidé är att tillgängliggöra information genom tekniskt innovativa lösningar. Att bidra till en enklare vardag, ökad effektivitet i våra kunders organisationer och tillföra extra glädje för MicroDatas kunder och medarbetare.

Styrelse

Vår styrelse består av två delägare och ett antal externa ledamöter med djupa kunskaper inom styrelsearbete, vår bransch och organisationsledning.

VD

Anders Nordkvist är vår VD sedan år 2004. Hans uppgift är att vara en brygga mellan styrelsen och verksamheten för att driva igenom åtaganden och beslut. Anders verkar även som vår marknads- och försäljningschef.

Sälj

MicroData har säljkontor i både Stockholm och Örebro så att vi har nära till våra kunder.

Marknad

Vår marknadsavdelningen strävar alltid efter långa och goda affärssamarbeten, och därför är vi noga med att vara lyhörda mot vår omvärld. Varje kund har en egen kontaktperson som kan bistå i stort och smått och som ger feedback på det som levereras.

Administration

Vår administrativa avdelning stöder verksamheten i administration, reception och posthantering samt inom kund- och leverantörsreskontra, löneutbetalning, budget och redovisningsfrågor.

Utveckling

Utvecklingsavdelningen är navet som driver våra lösningar framåt. Arbetet är agilt utifrån scrum-metodiken som ger god struktur och översikt i våra utvecklingsprojekt. Utvecklingsavdelningen har till uppdrag att anpassa lösningen utifrån styrelsen riktlinjer, våra kunder och marknadens behov.

Förvaltning

Förvaltningen är den avdelning som knyter ihop säcken genom den integrationsprocess som både nya och befintliga kunder dagligen hanteras i. Supportfrågor löser de glatt men även underhåll och drift av våra egna serverhallar.

Våra värderingar

Kompetens

- utgörs av kunskap och erfarenhet som ger ett mervärde till kunderna.

Ansvar

- vi tar ett ansvar genom att ständigt arbeta med säkerhet och utveckling och säkerställer därmed kvalité i det långa loppet

Engagemang

- består av att lyssna, ta initiativ och samarbeta. Vi hjälper i och med detta våra kunder att nå uppsatta mål

Vår affärsidé

MicroDatas affärsidé är att tillgängliggöra information genom tekniskt innovativa lösningar. Att bidra till en enklare vardag, ökad effektivitet i våra kunders organisationer och tillföra extra glädje för MicroDatas kunder och medarbetare