MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

MicroDatas organisation

På MicroData jobbar våra olika enheter tätt tillsammans. Det gör att vi snabbt kan gå från tanke till handling. Tillsammans säkerställer vi att besluten tas i samråd med våra olika avdelningar och med dig som kund. Här nedan kan du läsa mer om vilka avdelningar som finns på MicroData.

Styrelse

Vår styrelse består av två delägare och externa ledamöter med djupa kunskaper inom styrelsearbete, vår bransch och organisationsledning.

Sälj

MicroData har kontor i Örebro och Stockholm, på så sätt har vi alltid nära till våra kunder. Varje kund har en egen kontaktperson på vår säljavdelning som bidrar med expertis och vägleder under hela processen.

Administration

Den administrativa avdelningen jobbar tätt ihop med övrig verksamhet och bidrar med kunskap inom upphandling, fakturor, budget och redovisning.

Förvaltning

Förvaltningsavdelningen genomför integrationsprocesser för både nya och befintliga kunder. Hantering av supportfrågor, underhåll och drift av våra egna hotsites (klassade serverhallar).

VD

Anders Nordkvist är VD sedan 2004. Hans uppgift är att vara en länk mellan styrelsen och verksamheten för att driva igenom åtaganden och beslut.

Marknad

Vår marknadsavdelning arbetar tätt ihop med sälj och IT. På marknadsavdelningen skapas innehåll om oss och våra tjänster. Vi håller oss ständigt uppdaterade om marknadens utveckling och genomför regelbunden omvärldsbevakning.

Utveckling

Utvecklingsavdelningen driver våra tjänster framåt. Arbetet är agilt utifrån scrum-metodiken vilket ger god struktur och översikt i våra utvecklingsprojekt.

TEKNIK

Teknikavdelningen ansvar för all hårdvara, inklusive underhåll och drift av våra egna hotsites (klassade serverhallar). Hjälper även alla medarbetare med IT-frågor.

Våra värderingar

Kompetens

– utgörs av kunskap och erfarenhet som ger ett mervärde till kunderna

Ansvar

– vi tar ett ansvar genom att ständigt arbeta med säkerhet och utveckling och säkerställer därmed kvalité i det långa loppet

Engagemang

– består av att lyssna, ta initiativ och samarbeta. Vi hjälper i och med detta våra kunder att nå uppsatta mål

MicroData

Affärsidé MicroData

MicroDatas affärsidé är att tillgängliggöra information genom tekniskt innovativa lösningar. Att bidra till en enklare vardag, ökad effektivitet i våra kunders organisationer och tillföra extra glädje för MicroDatas kunder och medarbetare.