Säkra din informations framtid

Har ni verksamhetssystem som inte används men måste behållas, till exempel av bokföringsskäl? Då är ni inte ensamma. Avställda system har ofta fortsatta kostnader för licenser och support. Dessutom är det en utmaning att administrera och förvalta kunskap kring system som inte används aktivt. Ett alternativ är att ställa av system och exportera informationen från ett system till ett e-Arkiv.

Allt på ett ställe

Med MicroWeb e-Arkiv kan ni få tillgång till information både från avställda och aktiva system på en och samma plats. Detta innebär att ni kan göra sökningar och snabbare hitta det ni behöver.

Det spelar i stort sett ingen roll vilket system ni vill avveckla. Med MicroWeb e-Arkiv kan vi hjälpa er att ställa av olika sorters system. Vi gör det enkelt att migrera filer för att säkerställa att informationen förblir läsbar och undvika informationsförlust. Informationen kan enkelt hittas och delas ut till medborgare eller anställda via medborgargränssnitt, mina sidor, e-post eller intranät. Att ha all information samlad på en plats bidrar dessutom till ett mervärde för era kunder.

Spara resurser

Med MicroWeb sparar ni IT-resurser eftersom ni inte behöver införskaffa någon utrustning eller tänka på vare sig drift eller förvaltning. Vårt erfarna förvaltningsteam hjälper er att flytta information från era avställda system till MicroWeb e-Arkiv.

 

Bevarande och säkerhet i fokus

Driftsäkerhet och datasäkerhet är något vi prioriterar högt. Vi på MicroData är specialiserade på långsiktig informationsförvaltning med bevarande och säkerhet i fokus. Genom att vi tillhandahåller tjänsten kan du räkna med att dina dokument är i säkra händer. Vi tar ett helhetsansvar från avställt system till arkiv.

MicroWeb e-Arkiv - så går det till

Tillsammans kommer vi överens om passande metod för export av data och nedstängning av ert system. Ni bestämmer hur export och överföring ska gå till samt vilken information som ska sparas och kunna sökas fram i MicroWeb e-Arkiv. Informationen kan gallras utifrån er dokumenthanteringsplan för att försäkra er om att ni följer era interna processer.

Exportalternativ
Det finns tre alternativ för export från systemet som ska ställas av.

  • Egen export
    Export genom befintliga funktioner så som exportgränssnitt eller API i systemet som ska ställas av. Systemadministratören exporterar informationen som ska arkiveras.
  • Export från leverantör
    Genom dialog med systemleverantören säkerställs ett lämpligt exportformat. Systemleverantören exporterar informationen som ska arkiveras.
  • Export via konsult
    MicroData kan tillhandahålla konsulter som får access till systemet. När en analys av systemets struktur har genomförts kan vi extrahera den data som ska arkiveras.

I alla alternativ exporteras data till ett fastställt exportformat och överförs till oss. Vi arkiverar informationen i MicroWeb e-Arkiv och utvärderar resultatet tillsammans med er. Efter leveransgodkännande går det att stänga av det avställda systemet.

System som ställts av
till MicroWeb e-Arkiv

Lönesystem
Bluegarden
HR+
Paperwise
Hogia Lön
Visma Administration
AGDA Lön
Visma Lön
Personec L
Visma Window
Aditro Window
Heroma
Capella

Inkasso
Nova
Rekondis
Bevis

Ekonomisystem
ROR
SAP (Content sever)
Raindance
Tungsten (OB10)

Andra system
Personec P
Visma Ciceron
Sharepoint
AS400Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Prata med oss!