Grattis webben – 30 år!

World Wide Web, WWW eller webben som vi brukar kalla den är en självklarhet för oss idag men den har inte alltid varit det. Det var nämligen inte förrän den 12 mars 1989 som Tim Berners-Lee skapade det som kom att bli World Wide Web. Ända fram till början av 1990-talet var Internet främst ett kommunikationsverktyg för universitetsvärlden. Det var
-> Continue reading Grattis webben – 30 år!

7 sätt att varva ner inför jul

Julen börjar närma sig. Pulsen ökar hos många av oss bara av tanken på vad som ska hinnas färdigt innan årets slut. Samtidigt ska det glöggminglas, bakas, julbordas, planeras och rullas köttbullar. Istället för att varva upp inför julledigheten behöver vi varva ner. Gör vi inte det kommer julen endast gå åt till att hämta
-> Continue reading 7 sätt att varva ner inför jul

VD-bedrägerierna ökar lavinartat

De så kallade VD-bedrägerierna har ökat kraftigt. Ökningen från 2015 till 2016 var hela 1000% enligt Stöldsskyddsföreningen och har sedan dess i princip fortsatt på det spåret. Hur bär då sig bedragarna åt? Bedragarna använder sig av ”social engineering”, det vill säga man kartlägger företag via information som finns på sociala medier och andra källor på internet. Där identifierar
-> Continue reading VD-bedrägerierna ökar lavinartat

GDPR-mejlen fortsätter komma

Förra fredagen bläddrade vi fram till den 25 maj i våra almanackor. En dag som företag och organisationer räknat ner till. GDPR har varit ett av de absolut hetaste ämnena bland IT-, marknad- och affärsmedier. Trots att både EU och vår svenska myndighet Datainspektionen varit ute i god tid med information kring GDPR, svämmade inkorgen över i fredags. Företag
-> Continue reading GDPR-mejlen fortsätter komma

5 frågor till vår DPO

DPO står för Data Protection Officer eller dataskyddsombud. Enligt Datainspektionen är den övergripande och viktigaste uppgiften för ett dataskyddsombud att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. En DPO rapporterar direkt till organisationens styrelse utan att vara underställd någon chef, detta för att uppgifter inte ska förvrängas. Företag och myndigheter rekommenderas tillsätta en DPO som ansvarar för och övervakar hur
-> Continue reading 5 frågor till vår DPO

Fler borde prata samtycken!

Har ditt företag en kundklubb, skickar ut nyhetsbrev eller samlar in kontaktuppgifter i anhöriglistor? Då krävs samtycken. Även i många andra fall behöver insamlandet av personuppgifter stärkas med hjälp av samtycken. Gör ni detta följer ni den nya lagen så att individen får rätt till sina personuppgifter. Grunden i den nya dataskyddsförordningen är enligt datainspektionen
-> Continue reading Fler borde prata samtycken!

Vad ska ingå i ett diarium?

Ett diarium är ett ordnat och samlat register över upprättade, inkomna och utgående handlingar. Eftersom diariet är allmän offentlig handling måste det kunna visas för allmänheten med undantag för sekretessbelagda uppgifter. Uppgift om avsändare, mottagare och beskrivningen av ärendets innehåll kan i särskilda fall utelämnas. I ett diarium ingår: Datum då handlingen inkommit eller upprättats
-> Continue reading Vad ska ingå i ett diarium?

Diarieföring – ett demokratiskt synsätt?

För över 250 år sedan infördes offentlighetsprincipen. Sedan dess har denna princip varit en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle och ger allmänheten rätt till insyn i den offentliga förvaltningen. Offentlighetsprincipen är inte tidsbegränsad vilket innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar från såväl befintliga verksamheter som avvecklade. Den som önskar ta del av
-> Continue reading Diarieföring – ett demokratiskt synsätt?

Förenkla er samtyckeshantering

Vi har en lösning för samtyckeshantering där vi hjälper dig att samla in, lagra, versionshantera och gallra samtycken. Samtyck.se heter den. Genom MicroDatas samarbete med Advokatfirman Lindahl säkerställs att vår lösning, samtyck.se hjälper dig att följa den kommande dataskyddsförordningen. I samtyckeshanteringen samtyck.se kan den registrerade identifiera sig på olika sätt exempelvis via: BankID Underskrift Inloggningsuppgifter   Förenkla samtyckeshantering Att använda sig
-> Continue reading Förenkla er samtyckeshantering

Sjuk- och friskanmälan

Sjukfrånvaron i Sverige ökade mellan åren 1997 och 2003, under samma period ökade statens kostnader för den sjukpenning som betalas ut från 13,9 miljarder kronor till 44,6 miljarder kronor. 1 juli 2003 infördes ett krav om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro för privata arbetsgivare, kommuner och landsting. Syftet med lagkravet var att få tillgång till en tydligare
-> Continue reading Sjuk- och friskanmälan

Allmän Dataskyddsförordning

Behandling av personuppgifter har tidigare reglerats i Personuppgiftslagen (PuL). Från och med maj 2018 kommer den och andra motsvarande lagar i hela EU att ersättas med förordningen om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter eller dataskyddsförordningen. Det är en förordning om skydd för enskilda personer med
-> Continue reading Allmän Dataskyddsförordning

Digitalt flöde för anställningsavtal

För att underlätta och få ett snabbare flöde på dina anställningsavtal har MicroData en lösning som passar HR-avdelningen och personaladministratören. Flödet för detta, underskriften och arkiveringen av avtalet är dessutom helt digitalt. Lösningen heter MicroWeb! Har du idag många anställningsavtal att bevaka? Du kanske har visstidsanställningar, timanställningar och förlängningar som kräver utskrift av papper, utskick av papper
-> Continue reading Digitalt flöde för anställningsavtal

Het framtid för digitala avtalsarkiv

En kort intervju med Anders Nordkvist om framtidens avtalsarkiv med digitala signaturer. Anders Nordkvist är sedan år 2004 ägare och VD på MicroData i Örebro. Anders verkar även som marknads- och försäljningschef. Vilken är den mest aktuella frågan för er på MicroData just nu? Det hetaste just nu är digitala avtal med tillhörande e-arkiv, bland annat anställningsavtal och
-> Continue reading Het framtid för digitala avtalsarkiv

Är molnet säkert?

De flesta större molntjänster som är inriktade på företag är minst lika säkra eller i flera fall säkrare än att ha egna servrar. Med rätt molnleverantör (en SaaS-tjänst) levereras tjänsten från företag med serverhallar som bevakas mer eller mindre 24 timmar/dygn, 7 dar i veckan och 365 dagar/år. Säkerhet innebär inte bara skydd mot intrång;
-> Continue reading Är molnet säkert?

[portfolio]

Vill du få mejl om våra nyheter?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev