MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Användbarhetsdagen

Idag den 10 november är det Användbarhetsdagen. Vi firar det med en kort intervju med Stina Nyman, vår Användbarhetsdesigner på MicroData.

Idag är det Användbarhetsdagen!

Varje år den andra torsdagen i november firas Användbarhetsdagen, även kallad för World Usability Day. Sedan 2005 har denna dag funnits för att uppmärksamma betydelsen av att teknik ska vara enkel att använda och underlätta människans vardag.

För att fira denna dag, har vi valt att intervjua Stina Nyman, vår Kvalitétssamordnare och Användbarhetsdesigner på MicroData. Stina brinner för ökad användarvänlighet och jobbar ständigt med att förbättra upplevelsen av våra tjänster. Sedan tidigare har Stina en magisterexamen i Ergonomi och Människa-Teknik-Organisation och har även läst kurser inom kognition som handlar om hur hjärnan fungerar, för att kunna designa teknik som är intuitiv för oss människor.

Varför är det viktigt med användbarhet enligt dig?
Eftersom teknik ingår i allas vardag på olika sätt påverkas vi alla starkt av när den inte fungerar som vi tänkt oss. Det är viktigt att det är intuitivt att interagera med teknik. Målet är att det inte ska behövas någon manual.

Vad är det roligast med att jobba med användbarhet?
Det är roligast att kunna vara med och förbättra andras arbetssituation. Jag har länge varit intresserad av teknik och när jag började plugga insåg jag hur mycket som går att påverka med väldigt enkla medel.

Hur ser kunderna på användbarhet, är det något som prioriteras på arbetsplatser?
Vi ser i upphandlingar att många kunder har stort fokus på lättanvända system och några kunder har även gjort tester innan de bestämt sig för vilket system de ska välja.

Tror du att betydelsen av användbarhet kommer att öka ännu mer i framtiden?
Jag tror att användarvänligheten kommer öka generellt i framtiden eftersom system hela tiden blir smartare. När system blir smartare kan de också förutse vad användaren vill göra och därigenom blir det väldigt intuitivt för användaren.

Stina Nyman, MicroDatas 
Kvalitétssamordnare och Användbarhetsdesigner.