MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Långtidsarkiv

MicroWeb Långtidsarkiv är ett system för långsiktigt bevarande av digital information. I arkivet lagras all information efter en tydlig struktur och du kan enkelt söka efter specifika dokument. Vår teknik gör det enkelt att migrera filer för att säkerställa att information förblir läsbar. Systemet har en gallringsfunktion som följer er dokumenthanteringsplan/gallringsplan och hanterar information i linje med GDPR. Med över ett decennium av expertis inom digitalt bevarande har MicroWeb Långtidsarkiv utvecklats och vidareutvecklats för att säkra din informations framtid.

Webbgränssnitt

Långtidsarkivet kommer du enkelt åt vart du än befinner dig.

gallringsrutiner enligt gallrings- och dokumenthanteringsplan

Information kan automatiskt gallras enligt er gallringsplan eller dokumenthanteringsplan så att ni är säkra på att information gallras i rätt tid.

ENKEL SÖKNING I SYSTEMET

Du lagrar allt du behöver i ett och samma system för att enkelt hitta det du behöver.

arkivsäkert i linje med gdpr

Du som kund äger själv informationen. Lagringen sker i enlighet med GDPR.

rapportfunktioner

Gör sammanställningar av till exempel dokumenttyper och få informationen samlad på ett tydligt sätt. Rapporter kan skapas och anpassas efter era önskemål.

Åtkomsträttigheter

Endast behöriga användare kommer åt informationen och rättigheterna kan delas upp i olika grupper.

Skyddad information

MicroWeb följer OAIS (Open Archival Information System) standard för ingest (inleverans), hantering av data, arkivering, åtkomst, administration och bevarande. Arkivredovisningsstödet i systemet gör att du kan följa klassificeringsstrukturen för alla handlingar som läggs i arkivet.

Säker inregistrering

I gränssnittet för inregistrering kan du som kund hantera varje del av inleveransen till systemet. Dessutom kan flera arkiveringsflöden administreras direkt i gränssnittet både för import och export av arkivobjekt. Validering, konvertering, mappning, indexering, test och arkivering kan skötas av behöriga användare. I långtidsarkivet kan du styra över olika användarroller och välja åtkomsträttigheter. Detta innebär att ansvarsrollerna blir korrekta samt att enbart behöriga får tillgång till informationen. Det säkerställer att er information behandlas av utvald personal, vilket ökar säkerheten för er informationshantering. 

Tryggt

Arkivobjekten är skyddade från obehörig åtkomst. Informationsförlust eller andra oönskade förändringar kontrolleras regelbundet med automatiska verktyg. Vårt system har testats och uppfyller kraven på Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS).

MicroData som servicebyrå

Erfarenheter säger oss att kunder gärna vill ha hjälp med hanteringen av långtidsarkivet för att kunna ägna sig åt sin kärnverksamhet. Vi kan därför erbjuda den tjänsten åt er. Det innebär att vi genomför inregistrering, import, export, validering, konvertering, mappning, indexering, test och arkivering.

Medborgargränssnitt

För att underlätta leveransen till konsumenter har vi ett flexibelt medborgargränssnitt. Det gör det möjligt att exponera delar av data. Gränssnittet är anpassningsbart både utseendemässigt och innehållsmässigt.

System MicroWeb

Hur kan vi hjälpa dig?

Säkra tjänster

Säkra tjänster

Vi prioriterar säkerhet och ser till att all arkiverad information är skyddad.
Digitala processer

Kom igång

För oss är det viktigt att du som ny kund kommer igång på bästa sätt.
Hållbar miljö IT

Miljö och hållbar IT​

Vi på MicroData vill begränsa den negativa påverkan på miljön och på samhället.