MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Vad säger våra kunder?

Inspireras av våra kunders berättelser. 

AMBEA

"MicroData sågs som ganska ensamma om att ha en bra e-arkivslösning. Systemet upplevdes som lättförståeligt och användarvänligt. Vi upplevde även er lösning för e-signering som enkel för både chefer och medarbetare"

Ambea har valt MicroWeb Personalarkiv för att digitalisera och effektivisera HR-administration. Sedan införandet har Ambea minskat handläggningstiden för anställningsavtal med 50 timmar i månaden. Vidare har digitaliseringen bidragit med en ökad kvalitet samt en säkrare hantering och arkivering.

Vad säger våra kunder?

"Fokus är att digitalisera och avveckla pappersarkivet. Digitalt Personalarkiv gynnar verksamheten och det vardagliga arbetet"
Alvesta kommun
Systemansvarig
”MicroWeb Personalarkiv är tidsbesparande då allt som rör personalen finns samlat på ett ställe”

Piteå kommun
Systemansvarig
”Både kvaliteten och effektiviteten har ökat med digitala processer. Vi har gått från 30 pappersblanketter till 9 digitala formulär.”
Partille kommun
Partille kommun
Lönechef