Läs deras berättelser

MittMedia

MittMedias verksamhet innefattar 18 dagstidningar, elva gratistidningar, digitala medier, kommersiell radio, webb-tv, tryckerier och appar.

Equalis

Equalis verksamhet bygger på extern kvalitetssäkring, utbildning, standardisering och kvalitetsutveckling.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

KTM

KTM Sportmotorcycle Scandinavia är en av Sveriges största leverantörer av motorcyklar.

Fler referenser

MittMedia

MittMedias verksamhet innefattar 18 dagstidningar, elva gratistidningar, digitala medier, appar, kommersiell radio, webb-tv samt tryckerier.

MittMedia är en av Sveriges största mediekoncerner. Då verksamheten finns på många orter har man behov av att samla avtal och överenskommelser på ett enkelt och smidigt sätt. Valet av MicroWeb som systemlösning beror på att det redan användes i några av bolagen som förvärvades 2016. I dessa bolag användes systemet framgångsrikt sedan flera år.

”I MicroWeb får vi möjlighet att få total överblick av avtal inom olika områden liksom få kontroll över förfallodatum, status mm på ett enkelt och smidigt sätt”

- Administratör hos MittMedia


Equalis

 EQUALIS AB drivs som ett aktiebolag med Sveriges Kommuner och Landsting (52%), Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap (24%) och Svenska Läkaresällskapet (24%) som ägare. Verksamheten administreras från kontoret i Uppsala och bedrivs i nära samarbete medexpertgrupperna som är rådgivande i medicinska och tekniska frågor inom respektive verksamhetsområde.

EQUALIS hade inget strukturerat sätt att arbeta med dokument- och ärendehantering för de egna processerna. Detta ledde till personliga och tidskrävande arbetssätt, som innebar att alla processer inte följdes till punkt och pricka. Med MicroWeb Dokument- och ärendehantering kunde de spara tid och garantera att varje process följs.

”MicroWeb dokument- och ärendehantering underlättar verkligen vårt dagliga arbete. Sedan införandet har våra rutiner kring kvalitetssäkring blivit mycket smidigare.”

- IT-Samordnare hos EQUALIS

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet samt säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

Transportstyrelsen hade tidigare hela sitt körkorts-/registreringnummer-register i ett fichearkiv. Detta innebar ett tidskrävande arbete att ta fram rätt fiche för att svara på kundfrågor. MicroData hjälpte Transportstyrelsen att skanna in samtliga fiche-kort och omvandla dem till digital information. Arkiveringen blev till e-Arkivering i MicroWeb e-Arkiv för långsiktigt bevarande och lättsökt information.

”Genom att låta mikrofiche lagra bevarandedata för framtida forskning och i övrigt gå över till lagring i digitalt arkiv öppnas helt nya möjligheter.”

- Chief of Staff at Transportstyrelsen


KTM Sportmotorcycle AB

KTM är en av Sveriges största leverantörer av motorcyklar. Det svenska huvudkontoret ligger i Örebro, och ansvarar för Sverige, Norge samt Danmark. Moderbolaget finns i Österrike, och tillverkar ca 124 000 motorcyklar per år.

KTM hade stora mängder leverantörsfakturor som inkom mestadels på papper varje månad. Kanslisterna fick då gå runt och manuellt samla påskrifter av fakturorna innan de kunde betalas. Ibland glömdes ett papper bort eller försvann, som då resulterade i påminnelseavgifter från leverantörerna.

Idag har KTM MicroWeb Fakturahantering, där varje faktura attesteras av rätt handläggare digitalt. Handläggaren får ett mejl när det finns en faktura att attestera och kan godkänna eller avslå den oavsett var han befinner sig. Färdighanterade fakturor lagras och e-Arkiveras i MicroWeb så KTM sliper arkivera fysiskt.

”MicroWeb är praktiskt. I tjänsten kan ansvariga attestera sina leverantörsfakturor, oavsett om de är på kontoret eller resande fot.”

- Administrations Manager hos KTM