Transportstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet samt säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

Utmaning

Transportstyrelsen hade tidigare hela sitt registreringsnummer- och körkortsregister i på fichekort i ett arkiv. Detta innebar ett tidskrävande arbete att ta fram rätt fiche-kort för att svara på kundfrågor.

Lösning

MicroData hjälpte Transportstyrelsen att skanna in samtliga fiche-kort och omvandla dessa till digital information. Informationen arkiveras i MicroWeb e-Arkiv för långsiktigt bevarande och lättare åtkomst.

Resultat

Med MicroWeb e-Arkiv får Transportstyrelsen all sin information samlad digitalt på en plats.

  • ”Genom att låta mikrofiche lagra bevarandedata för framtida forskning och i övrigt, att gå över till lagring i digitalt arkiv öppnas helt nya möjligheter.” - Personalchef på Transportstyrelsen

TRANSPORTSTYRELSEN

Transportstyrelsen finns på 13 orter i landet och har ungefär 2000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Läs andra kunders berättelser

MittMedia

MittMedia är en av Sveriges största mediekoncerner och har över 100 års publicistisk erfarenhet.

Alvesta kommun

Alvesta kommun präglas av ett starkt näringsliv med hög sysselsättning och hög kvalitet inom den kommunala servicen.

Sevenco

Sevenco har en samlad kompetens av konsulting inom företagsledning. Med över 50 år i branschen har de utfört hundratals uppdrag.

Lernia

Lernia är experter på bemanning, utbildning och rekrytering. Företaget har länge varit verksamma inom matchning och utbildning för arbetsmarknadens behov i Sverige.

Partille kommun

Partille kommun är en modern kommun i framkant, vars vision är att leva mitt i det goda livet och utvecklas på ett hållbart sätt ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.Är du intresserad av samma tjänst som Transportstyrelsen?

Läs mer om MicroWeb e-Arkiv