MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Transportstyrelsen

”Att gå över till lagring i digitalt arkiv öppnas helt nya möjligheter.”

Transportstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet samt säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.​

Om transportstyrelsen

Transportstyrelsen referens

De finns på 13 orter i landet och har ungefär 2000 medarbetare.

Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Utmaning

Transportstyrelsen hade tidigare hela sitt registreringsnummer- och körkortsregister i på fichekort i ett arkiv. Detta innebar ett tidskrävande arbete att ta fram rätt fiche-kort för att svara på kundfrågor.
Transportstyrelsen

Lösning

MicroData hjälpte Transportstyrelsen att skanna in samtliga fiche-kort och omvandla dessa till digital information. Informationen arkiveras i MicroWeb e-Arkiv för långsiktigt bevarande och lättare åtkomst.

Resultat

Med MicroWeb e-Arkiv får Transportstyrelsen all sin information samlad digitalt på en plats.
”Genom att låta mikrofiche lagra bevarandedata för framtida forskning och i övrigt, att gå över till lagring i digitalt arkiv öppnas helt nya möjligheter.”

- Personalchef på Transportstyrelsen

Är du intresserad av samma tjänst
som Transportstyelsen?

Läs andra kunders berättelser

Sedan införandet av MicroWeb Personalarkiv har Ambea minskat handläggningstiden för anställningsavtal med 50 timmar/månad.

Sedan införandet av MicroWeb Personalarkiv har Universitetet minskat handläggningstiden för en anställning med 73%.

Partille kommun

Med MicroWeb Personalarkiv har Partille kommun gått från 30 pappersblanketter till 9 digitala formulär med digitala processer.

Alvesta kommun

MicroWeb Personalarkiv har hjälpt till att uppfylla kommunens mål och förväntningar om att ha ett digitalt personalarkiv.