Hantera och lagra personaldokument digitalt

I MicroWeb Personalarkiv kan du hantera alla typer av personaldokumentation till exempel anställningsavtal, utbildningskort eller protokoll från utvecklingssamtal. Du kan söka fram allt som rör en viss anställd eftersom all information är samlad på samma ställe.

Ordning och reda

Med ett digitalt personalarkiv sparar ni tid, papper och utrymme.
Personaldokument och personalakterna blir digitala och överskådliga.

Säkert

Vi är vana att hantera sekretesskyddad information. Då vi som leverantör lagrar och förmedlar våra kunders data är det viktigt för oss att förtydliga att kundens data alltid tillhör kunden. Vår driftmiljö, både system och produktion finns speglad i två fysiskt åtskilda lokaler i Sverige. Läs mer om våra säkra molntjänster

Integrerade personalsystem

Systemet kan integreras med olika leverantörer av löne- och personalsystem. Exempel på system som kan integreras med MicroWeb Personalarkiv är Visma Personec P och Hogia Lön.


Fördelar med MicroWeb Personalarkiv


- Enkel sökning
- Hög driftsäkerhet
- Olika användarroller
- Olika åtkomsträttigheter
- Dokumentbevakningar med påminnelse
- Samla information om anställda

Samla din information med vårt digitala personalarkiv

Hämta dokument

Läs kundcase

Hämta teknisk
dokumentation

Lägg till en digital process

Med MicroWeb Personalarkiv kan du lägga till en eller flera processer för olika typer av personaldokumentation till exempel anställningsavtal. Dokument genereras från dokumentmallar.

En process startas genom att ett formulär fylls i och skickas ut till berörda personer som också kan fylla i information, godkänna eller avslå. Avtal kan sedan signeras med digital signering.

Mobil_MicroWebUpptäck hur MicroWeb Personalarkiv
kan hjälpa din verksamhet

Prata med vårt team