MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Miljö och hållbar IT

MicroData arbetar kontinuerligt för att minska belastningen på miljö och omgivning genom hållbar IT. Att använda molntjänster är en miljöbesparing jämfört med att köpa egen hårdvara. För att tillverka exempelvis en hårddisk krävs nya resurser. När utrustning delas kan antalet hårddiskar samt energiförbrukning minska eftersom utrymmet kan utnyttjas mer effektivt.  

Miljöcertifierad el

All el vi förbrukar är producerad av vattenkraft. Se vårt miljöintyg.

Datacenter

Vi har två energieffektiva datacenter på fysiskt åtskilda platser i Sverige.

Spara papper

Med våra tjänster minskas pappersförbrukningen och lagringen av papper. När administrativa flöden digitaliseras ser vi att pappersförbrukningen minskar, det innebär att vi och våra kunder påverkar miljön mindre.

Miljöcertifiering

Vi jobbar kontinuerligt med att miljöcertifiera MicroData och har dessutom en utsedd miljöansvarig.

Molntjänster

Molntjänster sänker inte bara driftskostnaderna och ökar driftssäkerheten utan minskar även er miljöpåverkan jämfört med att köpa egen hårdvara.

Återvinning

Vi sorterar vårt avfall och återvinner det vi inte har användning för längre. Destruktion och återvinning av IT-utrustning sker enligt gällande miljölagar. Vi samarbetar med SafeSimple för att destruera och återvinna exempelvis cd-skivor, fichekort och trasiga hårddiskar.

Vi bryr oss om miljön

På MicroData arbetar vi aktivt med att minska vår belastning på miljön. Därför är det viktigt för oss att ständigt ha ett engagemang och ett pågående arbete för att minska denna påverkan. Vårt miljöarbete ska därför vara aktivt, strukturerat och mätbart och tillämpat med principen:

Planera

Upprätta våra miljömål och processer som vi använder för att leva upp till vår miljöpolicy

Genomföra

Se till att alla identifierade processer genomförs enligt planeringen

Följa upp

Uppföljning av processernas resultat jämfört med miljöpolicyn

Förbättra

Revidera och ständigt förbättra miljöpolicyn och våra processer. Samtliga rutiner utvärderas och kontrolleras 2 gånger per år efter genomförd process.

Miljö Hållbar IT
Miljö Hållbar IT

Arbetssätt

– Bedriva verksamheten så att möjligheter och risker beaktas ur ett miljöperspektiv
– Mäta och ständigt förbättra vår miljöprestanda
– Ha ett samspel mellan kunder, leverantörer eller andra intressenter i miljöfrågor
– Ta tillvara på engagemang från medarbetare i miljöfrågor
– Beakta gällande lagar, krav och förordningar
– Klimatkompensera för de resor som inte är miljövänliga
– Ta ansvar för att utbilda, informera och engagera alla medarbetare om miljöfrågor
– Använda produkter som är miljöcertifierade eller miljömärkta
– I så stor utsträckning som möjligt anlita miljöcertifierade leverantörer

Stina Nyman
Miljöansvarig

Vad säger våra kunder?

”Både kvaliteten och effektiviteten har ökat med digitala processer. Vi har gått från 30 pappersblanketter till 9 digitala formulär.”
Partille kommun
Partille kommun
Lönechef