MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Miljö och hållbar IT

MicroData arbetar kontinuerligt för att minska belastningen på miljö och omgivning. Att använda molntjänster är en miljöbesparing jämfört med att köpa egen hårdvara. För att tillverka till exempel en hårddisk krävs nya resurser. När utrustning delas kan antalet hårddiskar samt energiförbrukning minska eftersom utrymmet kan utnyttjas mer effektivt.  

Miljöcertifierad el

All el vi förbrukar är producerad av vattenkraft. Se vårt miljöintyg.

Datacenter

Vi har två energieffektiva datacenter på fysiskt åtskilda platser i Sverige.

AVFALLSORTERING

Vi sorterar allt vårt avfall

Spara papper

Med våra tjänster minskas pappersförbrukningen och lagringen av papper. När administrativa flöden digitaliseras ser vi att pappersförbrukningen minskar, det innebär att våra kunder påverkar miljön mindre.

Miljöcertifiering

Vi jobbar kontinuerligt med att miljöcertifiera MicroData och har en utsedd miljöansvarig.

Montjänster

Molntjänster sänker inte bara driftskostnaderna och ökar driftssäkerheten utan minskar även er miljöpåverkan jämfört med att köpa egen hårdvara.

Virtuella servrar

Alla våra servrar är virtuella.

Återvinning

Vi återvinner det som vi inte längre kan använda själva. Destruktion och återvinning av IT-utrustning sker enligt gällande miljölagar.

Vi bryr oss om miljön. ​

På MicroData arbetar vi aktivt med att minska vår belastning på miljön. Därför är det viktigt för oss att ständigt ha ett engagemang och ett pågående arbete för att minska denna påverkan. Vårt miljöarbete ska vara aktivt, strukturerat och mätbart och ska tillämpas med principen:

Planera. 
Upprätta våra miljömål och processer som vi använder för att leva upp till vår miljöpolicy.

Genomföra. 
Se till att alla identifierade processer genomförs enligt planeringen.

Följa upp. 
Uppföljning av processernas resultat jämfört med miljöpolicyn.

Förbättra. 
Revidera och ständigt förbättra miljöpolicyn och våra processer. Samtliga rutiner utvärderas och kontrolleras 2 gånger per år efter genomförd process

miljo microdata hallbar
miljö hållbarhet

Arbetssätt

 • Bedriva verksamheten så att möjligheter och risker beaktas ur ett miljöperspektiv.
 • Mäta och ständigt förbättra vår miljöprestanda.
 • Ha ett samspel mellan kunder, leverantörer eller andra intressenter i miljöfrågor.
 • Ta tillvara medarbetarnas engagemang i miljöfrågor.
 • Beakta gällande lagar, krav och förordningar.
 • Klimatkompensera för de resor som inte är miljövänliga.
 • Ta ansvar för att utbilda, informera och engagera alla medarbetare om miljöfrågor.
 • Använda produkter som är miljöcertifierade eller miljömärkta.
 • I så stor utsträckning som möjligt anlita miljöcertifierade leverantörer.

Miljömål

 • Vara miljöcertifierade enligt 14001 innan 2022.
 • Miljöcertifierade leverantörer, om det är möjligt.
 • Minska elförbrukningen på belysning och elektronik.
 • Ersätta 50% av våra distansmöten till onlinemöten.
 • Utöka andelen webbinar med 20% innan 2022
 • Minska fysiskt mässdeltagande med 20% innan 2022.
 • Minska energiåtgång i våra serverrum med 10% innan 2021.
 • Synliggöra miljöarbete externt på hemsida och andra kanaler innan 2021.
 • Uppfylla miljömål (lägg till i framtiden)
miljö microdata
grön miljö microdata

Återvinning

De prylar vi inte har användning för längre, till exempel cd-skivor, fichekort, trasiga hårddiskar med mera destrueras och återvinns med hjälp av SafeSimplex.

Stina Nyman
Miljöansvarig

Vad säger våra kunder?

”Både kvaliteten och effektiviteten har ökat med digitala processer. Vi har gått från 30 pappersblanketter till 9 digitala formulär.”
Partille kommun
Lönechef