Vår styrelse

MicroDatas styrelse består av två delägare och ett antal externa ledamöter med djupa kunskaper inom styrelsearbete, vår bransch och organisationsledning. Vi har även en ledningsgrupp som strävar efter att genomföra arbetet med vår affärsplan.

Hans Erixson

 

Anders Nordkvist

 

Christina Öberg

 

Christian Nilsson

 

Sofia Nordkvist