MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

MicroDatas styrelse

MicroDatas styrelse består av två delägare och ett antal externa ledamöter med djupa kunskaper inom styrelsearbete, vår bransch och organisationsledning. Vi har även en ledningsgrupp som strävar efter att genomföra arbetet med vår affärsplan.
Alfred Nordkvist MicroData

Alfred Nordkvist

Anders Nordkvist

Christian IT-chef

Christian Nilsson

Christina Öberg

Hans Erixson

Sofia Nordkvist