Vår styrelse

MicroDatas styrelse består av två delägare och ett antal externa ledamöter med djupa kunskaper inom styrelsearbete, vår bransch och organisationsledning. Vi har även en ledningsgrupp som strävar efter att genomföra arbetet med vår affärsplan.Hans Erixson
 


Anders Nordkvist
 


Åke Sätterström
 


Christina Öberg
 


Amanda Nordkvist
 


Christian Nilsson
 


Sofia Nordkvist