Molntjänster innebär att man istället för att själv köpa serverdrift, programvara, infrastruktur, datalagring och kapacitet tar hjälp av oss på MicroData.

Vi erbjuder en lokalproducerad och kundanpassad molnlösning, där det är vi som driftar all datalagring i våra egna lokaler här i Örebro. Med vår långa erfarenhet av molntjänster vet vi att det kan finnas många frågetecken, utmaningar och orosmoln när man ska införa IT som molntjänst i sin verksamhet, därför finns vår personal tillgänglig som stöd hela vägen in i mål. Det innebär att ni snabbt kan komma igång med våra tjänster och kan göra kostnadsbesparingar både på kort och på lång sikt, utan att behöva fundera på backuper eller långsiktig förvaltning av informationen.

"Vi är vana att hantera sekretesskyddad information"


Datasäkerhet

Då vi som leverantör lagrar och förmedlar våra kunders data är det viktigt för oss att förtydliga att kundens data alltid tillhör kunden. Vi förändrar aldrig kunders data om det inte skriftligen beställs av kunden. Väljer du att avsluta dina tjänster hos MicroData hos MicroData finns möjlighet att exportera all din information till önskat filformat. Vi har genomgått och är godkända vid säkerhetskontroller som har gjorts av våra partners. Samtliga tjänster uppfyller Dataskyddsförordningens krav på hantering av personuppgifter. MicroData prioriterar en stabil tillväxt framför snabba satsningar.

Åtkomstsäkerhet

Åtkomstsäkerhet är en stor del av vårt säkerhetstänk. För våra kunder är det viktigt att enbart rätt person får tillgång till rätt material. Du kan välja att logga in med användarnamn och lösenord eller med mobilt BankID. Det finns även möjlighet att använda ”single sign on”, vilket innebär att du endast behöver logga in en gång för att ta del av hela tjänsten. Access till dokument kan också styras på IP-nivå, så att enbart de IP-adresser du tillåter har möjlighet att komma åt materialet. Det går även att styra rättigheter genom att skapa och kombinera olika användarroller och grupper för olika behörigheter.


Driftsäkerhet

Vår driftmiljö, både system och produktion, finns speglad i två fysiskt åtskilda lokaler i Sverige. Det innebär att oavsett om vi drabbas av en katastrof som förstör vår utrustning i vår huvudlokal så finns all utrustning och data på en plats till, vilket höjer säkerheten och minimerar risken att data går förlorad. Det tas även regelbundna backuper som ytterligare höjer säkerheten. För att nå god upptid, har varje lokal dubbelt av all hårdvara, från brandvägg till storagecontroller. Vi har också två olika Internetleverantörer för att tillgodose våra kunders behov och minimera risker för driftavbrott så att våra kunder kan komma åt sin information när som helst.

Systemsäkerhet

Vi arbetar proaktivt med att förhindra obehörig åtkomst till systemen. Tillsammans med en tredjepart utför vi kontroller på våra system för att hitta och rätta till eventuella brister som påpekas. Vi förbättrar kontinuerligt säkerhetsfunktioner för att minimera risker och uppdaterar kontinuerligt våra system. Som kund kan du använda dig av flera olika krypterade alternativ för att förhindra risken med obehörig åtkomst. Du kan använda dig av HTTPS, men även utöka säkerheten med VPN, FTPS eller egna datatrafikförbindelser. För en automatisk krypterad filöverföring till MicroData kan du använda dig av ACE som smidigt och säkert överför dina filer till oss.


Personuppgifter i molntjänst enligt datainspektionen

Vi har utarbetat en regelbunden process med risk- och sårbarhetsanalys. MicroData jobbar enligt SANS.org (top 20) och siktar mot ISO27001-certifiering. MicroData garanterar alla delar av leverantörskedjan. Ni får endast ett personuppgiftsbiträde då vi utvecklar och driftar tjänsten utan underleverantörer. Kunden äger själva sina uppgifter och behandling sker endast på kundens villkor. Det finns alltså inga tredjeparter. All databehandling och lagring sker i Sverige. Vi gallrar personuppgifter enligt rutiner och dokumenthanteringsplan för att uppfylla kraven gentemot dataskyddsförordningen (GDPR).