MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Våra säkra molntjänster

Vi på MicroData är vana att hantera känslig och sekretesskyddad information. Vi erbjuder en lokalproducerad och kundanpassad molnlösning. All drift och datalagring sker i våra egna lokaler i Sverige. Med vår långa erfarenhet av säkra molntjänster vet vi att det kan finnas många frågetecken och utmaningar när man ska införa IT-system som molntjänst i sin verksamhet.  Vi hjälper gärna till att räta ut frågetecken vid införandet och ser till att ni är i trygga händer. Förvaltningsteamet säkerställer att ingen information går förlorad samt att information är och förblir läsbar.

Säkerhet IT

Datasäkerhet

Då vi som leverantör lagrar och förmedlar våra kunders data är det viktigt för oss att förtydliga att kundens data alltid tillhör kunden. Vi förändrar aldrig våra kunders data om det inte skriftligen har beställts. Väljer kunden att avsluta en tjänst hos MicroData finns möjlighet att exportera all information till önskat filformat. 

Vi har genomgått och är godkända vid säkerhetskontroller som har gjorts av våra partners. Samtliga tjänster uppfyller Dataskyddsförordningens (GDPR) krav på hantering av personuppgifter.

Åtkomstsäkerhet

Åtkomstsäkerhet är en stor del av vårt säkerhetstänk. För våra kunder är det viktigt att enbart rätt person får tillgång till rätt material. Inloggning kan ske med användarnamn och lösenord eller med mobilt BankID. Det finns även möjlighet att använda single sign on (SSO), vilket innebär att du endast behöver logga in en gång för att ta del av hela tjänsten. Åtkomst till dokument går dessutom att styra på IP-nivå, så att enbart de IP-adresser som ni tillåter har möjlighet att komma åt materialet. Det går även att styra rättigheter genom att skapa och kombinera olika användarroller och grupper för olika behörigheter.

Åtkomstsäkerhet

Driftsäkerhet

Vår driftmiljö, både system och produktion, finns speglad i två fysiskt åtskilda lokaler i Sverige. Oavsett om vi drabbas av en katastrof som förstör vår utrustning i en lokal, finns all utrustning och samma data på en plats till. Detta höjer säkerheten och minimerar risken att data går förlorad. Det tas även regelbundna backuper som ytterligare höjer säkerheten. För att nå god upptid, har varje lokal dubbelt av all hårdvara, från brandvägg till storagecontroller. Vi har också två olika internetleverantörer för att tillgodose våra kunders behov och minimera risken för driftavbrott så att våra kunder kan komma åt sin information när som helst. På så sätt kan vi säkerställa säkra molntjänster för våra kunder.

Systemsäkerhet

Vi arbetar proaktivt med att förhindra obehörig åtkomst till systemen. Tillsammans med en tredjepart utför vi kontroller på våra system för att hitta och rätta till eventuella brister som påpekas. Vi förbättrar kontinuerligt säkerhetsfunktioner för att minimera risker och uppdaterar kontinuerligt våra system. Som kund kan du använda dig av flera olika krypterade alternativ för att förhindra obehörig åtkomst. Du kan använda dig av HTTPS och även utöka säkerheten med VPN, FTPS eller egna datatrafikförbindelser. För en automatisk krypterad filöverföring till MicroData kan du använda dig av ACE som smidigt och säkert överför dina filer till oss.

Säkra molntjänster

Personuppgifter i molntjänst enligt datainspektionen

Vi har utarbetat en regelbunden process med risk- och sårbarhetsanalys. MicroData jobbar enligt SANS.org (top 20) och siktar mot ISO27001-certifiering.

MicroData garanterar alla delar av leverantörskedjan. Ni får endast ett personuppgiftsbiträde då vi utvecklar och driftar tjänsten utan underleverantörer. Kunden äger själva sina uppgifter och behandling sker endast på kundens villkor. Det finns alltså inga tredjeparter.

All databehandling och lagring sker i Sverige. Vi gallrar personuppgifter enligt rutiner och dokumenthanteringsplan för att uppfylla kraven gentemot dataskyddsförordningen (GDPR).