MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Internationella Dataskyddsdagen

Den 28 januari 2024 är det Internationella Dataskyddsdagen, en dag för att uppmärksamma allas rätt till skydd för personuppgifter. Ta del av våra värdefulla tips!
Dataskyddsdagen

På söndag är det Internationella Dataskyddsdagen!

Sedan Europarådet 2006 instiftade den 28 januari som Dataskyddsdagen har syftet varit att öka medvetenheten om och främja skyddet för personuppgifter bland både privatpersoner och företag.

Grundprinciperna för personuppgiftsbehandling finns nu tydligt reglerade i EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Enligt Integritetsskyddsmyndigheten är visionen och uppdraget för framtiden tydligare än någonsin: Ett tryggt informationssamhälle – tillsammans värnar vi den personliga integriteten.

Varför är personuppgiftsskydd så viktigt?

Korrekt hantering av personuppgifter skapar inte bara trygghet för individen, utan ökar även transparensen i hur företag behandlar våra uppgifter. Genom GDPR är företag skyldiga att ha en rättslig grund för behandlingen och informera oss om hur våra personuppgifter hanteras, vilket stärker skyddet för våra grundläggande rättigheter i den digitala världen.

Vilka rättigheter har du?

GDPR ger dig flera rättigheter för att skydda dina personuppgifter. Du har exempelvis rätt att begära ett registerutdrag för att få reda på vilka uppgifter en organisation hanterar om dig. Om dessa behandlas felaktigt har du rätt att få dem rättade och i vissa fall även raderade. Du kan läsa mer om dina rättigheter här.

Hur jobbar MicroData med personlig integritet?

Våra tjänster är anpassade och utfromade för att följa gällande lagar och regler kring personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet. Vi efterlever noggrant instruktioner från informationsägaren baserat på vår dokumenthanteringsplan. Läs mer hur vi hur vi behandlar personuppgifter och följer dataskyddsförordningen – GDPR.

På Internationella Dataskyddsdagen höjer vi tillsammans flaggan för integritet och fortsätter att säkerställa en trygg digital värld! 

Kontakta oss

Har du några frågor kring blogginlägget?
Kontakta Karolina!