MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Varför välja en svensk molntjänst?

Det finns många olika typer av molntjänster. I det här blogginlägg lyfter vi några fördelar med en svensk molntjänst och hur det kan hjälpa dig och din organisation.
Svensk molntjänst

Det finns många olika typer av molntjänster. Vid val av lagring för din data kan det vara bra att ha koll på vad som skiljer olika molntjänster åt. I detta blogginlägg vill vi lyfta några fördelar kring en svensk molntjänst och hur det kan hjälpa dig och ditt företag.

6 fördelar med en svensk molntjänst

1. Svensk molntjänst lyder under svensk lag

Svenska molntjänster, där lagring av all information sker i Sverige, lyder under svensk lag. Äger ett utländskt företag arkivlösningen för din data kan det innebära risker. Exempelvis har CloudAct gjort det möjligt för amerikanska bolag att begära ut data från amerikanskägda molntjänstleverantörer. Vi skriver mer om Cloud Act i vårt tidigare blogginlägg.

2. Enklare att efterleva GDPR

En svensk molntjänst som lyder under svensk lag gör att data inte kan lämnas ut utan laga skäl. Detta ökar säkerheten och gör det enklare att uppfylla kraven i enlighet med GDPR. Läs mer om hur molnet på MicroData lever upp till kraven från GDPR. 

3. Ökad säkerhet i molnet

Med en lokal leverantör bidrar molntjänster till ökad säkerhet på många olika sätt. En molntjänstleverantör har normalt sett bevakning av larm som kontrollerar tjänsten och dess funktion dygnet runt. Eventuella intrångsförsök blir därmed upptäckta och förhindrade. Mer information om hur vi på MicroData jobbar med säkerhet kan du hitta här.

4. Slipp manuella uppdateringar och underhåll

Ouppdaterade system är alltid mer sårbara, därmed är det viktigt att hålla system uppdaterade. Arbete kring uppdatering och bevakning för att motverka dataintrång är resurskrävande.

En svensk molntjänst innebär oftast att leverantören är mer lättillgänglig och sköter uppdateringar, support och underhåll. Vi på MicroData tillhandahåller en egenutvecklad och ändamålsanpassad molnlösning där MicroData sköter drift och support utan underleverantörer, vilket ökar säkerheten och underlättar samarbetet.

5. Skalbart med molnet

Molnet kan behandla och lagra en obegränsad mängd av data. Kapaciteten kan med enkelhet öka eller minska utifrån dina önskemål därför behöver du aldrig vara orolig för att det kan ”ta slut” på kapacitet. Detta är dock inget unikt för svenska molntjänster men anpassningar blir enklare när supporten finns nära dig.

6. Snabbt att komma igång

Grundfunktioner och uppsättning finns redan i systemet vilket gör det enkelt att komma igång. Det kräver varken investering eller hårdvara eller någon intern IT resurs för installationer och implementering. 

Med en molntjänstleverantör som är dig nära till hand blir uppstartsprocessen ännu mer smidig och effektiv. 

Avslutningsvis, att använda sig av en svensk molntjänst underlättar både för dig och ditt företag på flera olika sätt. Det minskar risker, ökar flexibiliteten och säkerheten. Läs mer om våra svenska molntjänst.

Kontakta oss

Har du några frågor kring blogginlägget?
Kontakta Hilde!