MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Internationella Dataskyddsdagen

Idag den 28 januari 2022 är det Internationella Dataskyddsdagen, en dag för att uppmärksamma allas rätt till skydd för personuppgifter.
Dataskyddsdagen

Idag är det internationella dataskyddsdagen!

2006 valde Europarådet att utse den 28 januari till årlig dataskyddsdag för att uppmärksamma allas rätt till skydd för personuppgifter och för att öka medvetenheten hos privatpersoner och företag.

Många av grundprinciperna i personuppgiftsbehandlingen återfinns nu i EU:s dataskyddsförordning – GDPR. Enligt Integritetsskyddsmyndigheten är visionen och uppdraget för framtiden tydligare än någonsin: Ett tryggt informationssamhälle – tillsammans värnar vi den personliga integriteten.

Varför är det viktigt med personuppgiftsskydd?

Att personuppgifter behandlas korrekt medför trygghet för den enskilde individen. Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär att transparensen för behandling av personuppgifter ökar. Företagen måste se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur de hanterar deras personuppgifter. Därmed kan felaktig hantering undvikas samt personskydd och människors grundläggande rättigheter stärkas i dagens digitala värld.

Vad är dina rättigheter?

GDPR ger dig ett antal rättigheter för skydd av dina personuppgifter. Du har exempelvis rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få veta vilka uppgifter om dig som en organisation hanterar. Behandlas dessa felaktigt har du rätt att få de justerat och i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Läs mer om dina rättigheter här.

Hur jobbar MicroData med personlig integritet?

Samtliga tjänster är anpassade för att följa gällande lagar och regler kring personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet. Informationsägarens instruktioner efterlevs utifrån uppsatta dokumenthanteringsplan. Läs mer hur vi hur vi behandlar personuppgifter och arbetar med dataskyddsförordningen – GDPR.

Kontakta oss

Har du några frågor kring blogginlägget?
Kontakta Hilde!