MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Digital mognad i Sverige – hur långt har vi kommit i digitaliseringen egentligen?

Digital mognad är vi i Sverige sjätte bäst på i världen. Men vad innebär digital mognad? Hur långt har vi kommit i digitaliseringen?
Digital mognad

Känner du dig digitalt mogen? Enligt en undersökning från Radar ska du som arbetar inom offentlig sektor i Sverige vara sjätte bäst i världen på det – och förmodligen ännu bättre om du arbetar inom privat näringsliv.

I det här blogginlägget berättar vi mer om digital mognad och Sveriges digitala utveckling. Vi delar med oss av det du behöver veta i lunchrummet och hur du lever upp till ditt rykte i världen. Snart vet du det mesta om molnmognad.

Vad är digital mognad?

Försvinner dina dokument när din dator kraschar, eller har ni dem säkert lagrade i ett e-Arkiv? Digital mognad visar på hur långt en organisation har kommit i sin digitala utveckling. Allting är förstås relativt. En organisations digitala mognad avgörs i förhållande till omvärlden och de verktyg som finns tillgängliga på marknaden. Du kan exempelvis jämföra ditt företags mognad med konkurrenter i branschen, men också i en större kontext, så som för ett land eller en region.  

Tillväxtverket skriver i sin rapport att digital mognad handlar om att arbeta strategisk och sätta rätt mål. Faktorer som mäter den digitala mognaden är bland annat:

  • Förmågan att skapa en kultur som driver digital utveckling
  • Ta fram ”roadmaps” som är integrerade med företagets strategi
  • Inhämta relevant kunskap kring de tekniska system man valt
  • Modet att investera
  • Viljan att vara en förebild.

Det är alltså flera olika delar som driver digital mognad. Det allra viktigaste kan dock vara engagemang från hela verksamheten samt att våga testa och införa ny teknik och nya arbetssätt.

Sverige är sjätte bäst i världen på digital mognad

Den digitala mognaden i offentlig sektor ökar enligt IDG. Framstegen är störst hos myndigheter och kommuner. En undersökning utav Radar från år 2020 visar att Sverige har en sjätteplats i världen på digital mognad i offentlig sektor.

Offentlig sektor har till skillnad från många andra branscher inte behövt göra besparingar till följd av covid-19 pandemin. Dessutom har digitalisering fått en ökad betydelse i offentlig sektor under den senaste tiden. Idag är digitaliseringen en av de största prioriteringarna och kommer vara det under lång tid framöver.

Ökad molnmognad i Sverige

Molntjänster har i en allt högre grad blivit en integrerad del av en effektiv IT-verksamhet i Sverige. Däremot halkar molnmognaden i offentlig sektor fortfarande efter när vi jämför med andra branscher. Trots jämförelsen finns det en ökning på 2,7 procent i molnmognad mellan åren 2017–2019. Att molnmognaden beskrivs som låg inom offentlig sektor har att göra med försiktighetsprinciper med tanke på senaste årets debatter kring CloudAct, Privacy Shield, m.fl enligt Radars rapport. Denna försiktighet har drivits av den osäkerheten kring hur data får behandlas inom och utanför EU.

Prioritera en säker molntjänst

Att lagra data i en molntjänst har ofta visat sig bidra till lägre kostnader och ökad flexibilitet. Dessutom får man i allmänhet mer effektiva, aktuella system och funktioner, då molnleverantörerna har krav på ständig utveckling och innovation för att öka sin konkurrenskraft. Att välja ett säkert sätt att lagra och förvara er data på är därför av yttersta vikt för organisationen. Genom att välja en svensk molntjänst ökar du flexibiliteten och säkerheten. Läs mer om fördelarna med en svensk molntjänst i vårt tidigare blogginlägg.

Hur kan ni öka er digitala mognad?

Jobbar du inom HR och vill veta mer om hur du öka din organisations digitala mognad? Då kan vi tipsa dig om vår utbildning på två halvdagar. Utbildningen ger dig den kunskap du behöver för att påbörja digitaliseringsarbetet oavsett vilket personalarkiv du väljer. Läs mer om utbildningen här.

Kontakta oss

Har du några frågor kring blogginlägget?
Kontakta Hilde!