MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Utbildning
- Se möjligheterna med digital HR

utbildning

Inför digital HR-dokumenthantering i tre steg

I denna utbildning får ni lära er mer om hur HR-avdelningar tack vare digitalisering kan framtidssäkra sitt arbete, göra jobbet enklare och mer effektivt. Digitalisering av HR är inte huvudsakligen en fråga om teknik utan om människor och att förändra beteenden.

Utbildningen består av två kursdagar (halvdagar på förmiddagarna) där vi kommer att gå igenom hur digitalisering underlättar HR-arbetet med digitalt personalarkiv och digitala processer. Vi kommer ta upp viktiga punkter för införandet av ett digitalt HR-arbete. Under utbildningen blandar vi teori med praktisk workshop.

Kursen fokuserar på att ge verktyg för att kunna införa och leva med ett digitalt arbetssätt, så att HR kan lyckas med den beteendemässiga omställning som detta kräver.

Kursen passar er som vill strukturera upp ert arbete med digitalisering och skaffa er en bättre förståelse för hur just er organisation bör gå till väga i sitt förändringsarbete. Genom att lära er mer om digitalisering kommer ni enklare kunna se över organisationens digitala mognad och kompetens för att därefter identifiera vilka specifika processer er organisation ska gå vidare med att digitalisera.

ORD FRÅN DELTAGARE:

”Jag tycker det var en bra och innehållsrik utbildning som har gett mig bra verktyg att kunna gå vidare i tanken på ett digitalt arkiv.” 

Som deltagare får du kunskap om

digitalisering av personalarkiv

Hur organisationen lyckas med digitalisering av HR-dokument

DigitalISERING AV HR-Processer

Digitalisera era fysiska formulär och få ett digitalt arbetsflöde

att leva med det digitala personalarkivet

Vinsten i tid och pengar med ett digitalt arbetssätt och fortsatt utveckling av digitala processer

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med HR inom offentlig sektor och vill ta en aktiv roll i att digitalisera HR-arbetet. 

KURSINFORMATION

ANMÄLAN TILL UTBILDNING

VI SOM HÅLLER I UTBILDNINGEN