MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Kort intervju med MicroDatas Marknadsförare – Intresset för våra webbinar växer

Marknadsföraren Hilde Groenewegen berättar om hennes roll på MicroData och att intresset för våra webbinar har ökad under senaste tiden.

I det här blogginlägget möter vi vår Marknadsförare Hilde Groenewegen som delar med sig av hennes arbetsvardag på MicroData som hur det är att jobba med marknadsföring i en bransch som är i ständig utveckling. Hon berättar även om MicroDatas webbinar, vad man får ta del av som deltagare, vilka ämnen som lyfts och det ökade intresset som uppstått under senaste tiden.

Vad är det mest inspirerade med att jobba med marknadsföring på MicroData?

Vi är ett litet bolag vilket gör att man får jobba väldigt brett med marknadsföringen. Min roll består av allt från att underhålla hemsidan till att skapa innehåll och utvärdera olika aktiviteter. I den breda rollen får jag möjlighet att utveckla både min strategiska och kreativa förmåga på en och samma gång. På MicroData är samarbetet mellan avdelningarna väldigt nära, vilket gör att kunskapsutbytet är stort och tillsammans bidrar vi till att utveckla vårt varumärke vilket är väldigt roligt.

Vad är den största utmaningen med marknadsföring idag?

Just nu händer det så mycket inom den digitala marknadsföringen så det gäller att hänga med i teknikutvecklingen, veta hur algoritmer förändras och hur du behåller en god digitala närvaro.

Vad tror du skiljer marknadsföring inom er bransch jämfört med andra?

Eftersom vi arbetar mycket med säkerhetsfrågor med informationshantering är det viktigt med att ständigt ha aktuella kunskaper kring lagar och regler som exempelvis GDPR och arkivlagar samt teknikutveckling. Vår marknadsföring handlar mycket om kunskapsförmedling.

Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet?

Arbetsuppgifterna varierar väldigt. På en och samma dag kan jag jobba med allt från utformning av kampanjer till att förbereda evenemang eller skapa design och layout.

Vilken av dina arbetsuppgifter är roligast att utföra och varför?

Om jag nu måste välja är det roligaste att förbereda våra digitala evenemang och främst då våra webbinar. Det arbetet innebär mycket strukturerad planering och förberedelse vilket jag gärna jobbar med. Dessutom är det ett arbete som går att utvärdera och utveckla vilket gör det extra roligt. Det bästa är att bidra med kunskapsspridning till de som är intresserade och vill veta mer om informationshantering och digitalisering. Detta gäller dock inte enbart våra webbinar – utan även via vår utbildning och blogg.

Hur ser intresset för era webbinar ut?

Det är inget ovanligt att vi får upp mot 100 deltagare på ett webbinar vilket är otroligt motiverade att se. Många organisationer har börjat inse fördelarna med att digitalisera HR-arbetet och vill inte halka efter i samhällets digitalisering. Dessutom tror jag att det ökade intresset också beror på att nöjda deltagare och kunder kommunicerar med andra organisationer vilket skapar nyfikenhet.  

Vilka ämnen har ni webbinar om?

Vi har olika teman på våra webbinar och vi berättar allt från hur man digitaliserar pappersarbetet med hjälp av skanning och datafångst till hur man integrerar olika HR-system eller digitaliserar sina HR-processer.

Vad får man som deltagare ut av att gå på era webbinar?

Att gå på våra webbinar ger deltagarna en bra bild av varför man ska digitalisera HR-arbetet och HR-processer, vinsterna med att ha ett digitalt personalarkiv och vilka punkter som är viktiga att tänka på. Förhoppningsvis har man efteråt med sig verktyg och idéer om hur man kan gå vidare eller påbörja sitt digitaliseringsarbete. 

webbinar microdata

MicroDatas Marknadsförare: Hilde Groenewegen