MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Kort intervju med vår VD Anders Nordkvist – Personalarkivet i fokus på MicroData

En kort intervju med vår VD Anders som berättar om trender på MicroData och marknaden.

År 2016 hade vi en kort intervju med vår VD Anders Nordkvist. Då var digitala avtal med tillhörande e-arkiv hett på marknaden. Idag, fem år senare, intervjuar vi Anders igen och frågar hur läget ser ut på MicroData och marknaden idag.

Vilka är era fokus på MicroData just nu?

I första hand är det personalarkivet, som är ett mellanarkiv i första hand. Det kan även med enkla medel göras om till ett slutarkiv för den som vill det.

Vårt viktigaste fokus är att göra kundernas vardag enklare, säkrare och mer mobil. Det gör vi med våra e-tjänster som kvalitetssäkrar kundens processer och gör dem plats- och personoberoende.

Något annat vi gör är att knyta ihop kundens system med e-arkivet så att dessa processer blir betydligt enklare och säkrare.

Hur har dessa fokus ändrats över åren?

Tidigare hade vi endast fokus på e-arkiv. Det har nu kompletterats med processer för workflow samt signering. På så vis strömlinjeformas kundens processer. Som ett resultat når man compliance med GDPR, och sparar tid, pengar och jordens resurser.

Ett konkret exempel är processer för uppsägning, anställning, tjänstledighet och omreglering av tjänst och alla andra processer på en personalavdelning.

Runt 2018 hade vi fokus på samtycken i GDPR. Det har vi nu kompletterat med att hämta in information som går utöver själva samtycket, vilket nästan alltid är ett krav.

På vilket sätt har covid-19 pandemin påverkat den bransch MicroData är verksam i?

Covid-19 har satt fokus på mobilitet. När alla jobbar hemifrån måste alla processer, som till exempel att anställa, vara papperslösa samt att alla dokument landar i ett e-arkiv för att säkerställa att kundens dokumenthanteringsplan följs. Det ger ordning och reda på jobbet.

Pappersarkiv på kontoret går inte att komma åt hemifrån.

Hur tror du att branschen kommer utvecklas om fem år?

Jag tror att digitaliseringen har nått längre. Digitala arkiv och digitala processer blir regel i stället för undantag.

E-arkiv kommer att ses som den naturliga platsen för ett dokument.

Vad är fördelarna med att välja just MicroData som leverantör?

Vi säkerställer att e-arkiv används så att varje dokument bara arkiveras på ett ställe, istället för på allas servrar. På så vis går den totala volymen av dokument ner. Vilket är bra för ekonomi och säkerhet. Idag skenar informationsmängden så att det blir svårt att återsöka ett kritiskt dokument i gällande version. Vi har dessutom dubbla serverhallar i Sverige för säkerhets skull!

Vad händer på företaget framöver?

Vi behåller fokus på e-arkiv och hjälper samtidigt kunder att göra manuella processer digitala.

Det absolut bästa med att arbeta med MicroData?

Det är att hjälpa kunderna så att de blir nöjda. Det är medarbetarna som gör detta genom att vara professionella och trevliga. Dessutom är det ett familjeägt bolag med korta beslutsvägar.

Anders Nordkvist

               MicroDatas VD: Anders Nordkvist