MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Het framtid för digitala avtalsarkiv

En kort intervju med Anders Nordkvist om framtidens avtalsarkiv med digitala signaturer. Anders Nordkvist är sedan år 2004 ägare och VD på MicroData i Örebro. Anders verkar även som marknads- och försäljningschef.

Vilken är den mest aktuella frågan för er på MicroData just nu?
Det hetaste just nu är digitala avtal med tillhörande e-arkiv, bland annat anställningsavtal och kundavtal. Alla vill spara tid och pengar på att digitalisera dessa processer. Efterfrågan är därför stor just nu.

Hur tror du att branschen kommer utvecklas om fem år?
På fem års sikt bedömer jag att branschen är molnbaserad i högre grad än idag.

Vilka är de främsta anledningarna till att man ska välja en molnlösning för e-arkiv eller Dokument- och ärendehantering?
I molnet får du snabb affärsnytta och slipper kostsamma investeringar.

Berätta kort om kundnyttan ni gör och hur kunden upplever den?
Nyttan uppstår där kunden får full kontroll på sina processer och sparar tid samt på köpet får nöjdare kunder.

Vad är det absolut bästa med att arbeta med MicroData?
Kunderna anser att vi är kompetenta och kostnadseffektiva.