MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Förenkla er samtyckeshantering

Vi har en lösning för samtyckeshantering där vi hjälper dig att samla in, lagra, versionshantera och gallra samtycken. Samtyck.se heter den. Genom MicroDatas samarbete med Advokatfirman Lindahl säkerställs att vår lösning, samtyck.se hjälper dig att följa den kommande dataskyddsförordningen.

I samtyckeshanteringen samtyck.se kan den registrerade identifiera sig på olika sätt exempelvis via:

  • BankID
  • Underskrift
  • Inloggningsuppgifter
Samtyckeshantering

Förenkla samtyckeshantering

Att använda sig av samtyck.se är enklare och billigare än att bygga en egen lösning, alternativt bygga om befintliga system. Du får kontroll och översikt över ditt företags insamlade samtycken. Med samtyckeshanteringen kommer du snabbt igång eftersom inga installationer eller anpassningar krävs.

Gå in på samtyck.se och anmäl dig till ett av våra kostnadsfria webbinar.