MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Tips för bättre molnsäkerhet

Vi har samlat våra bästa tips på hur du och din organisation kan förbättra er molnsäkerhet. Ta gärna del av tipsen!
molnsäkerhet

Molntjänster har revolutionerat hur vi lagrar, bearbetar och får åtkomst till information digitalt. Med sina många fördelar som till exempel flexibilitet och kostnadsbesparingar, har molntjänster blivit en viktig del i de flesta moderna företag. Men med dessa fördelar kommer en ny uppsättning säkerhetsrisker, såsom dataintrång och cyberattacker. Därför är det viktigt att vidta åtgärder för att säkerställa molnsäkerheten. I detta blogginlägg kommer vi att ta upp några smarta tips som kan gynna dig och din organisation!

7 tips för en bättre molnsäkerhet

1. Välj en säker molntjänstleverantör

Att välja en säker molntjänstleverantör är det första steget mot bättre molnsäkerhet. Leta efter en leverantör som har kunskap och erfarenhet av arbete med IT-säkerhet och som ni litar på.

2. Implementera tvåfaktorsautentisering (2FA)

Tvåfaktorsautentisering säkrar dina konton genom att kräva att tjänsten tillhandahåller två eller flera former av identifiering innan du beviljas åtkomst. Detta hjälper till att förhindra obehörig åtkomst till dina molnkonton, vilket minskar risken för dataintrång och cyberattacker.

3. Säkerhetskopiera dina filer regelbundet

Att säkerhetskopiera dina filer regelbundet säkerställer att du snabbt kan återställa dina filer om de skulle hamna i fel händer. Se till att dina säkerhetskopierade filer också är krypterade och lagrade på ett säkert sätt. Använd gärna offline-lagring för dina säkerhetskopierade filer så att de inte kan nås av ransomware eller andra attacker.

4. Var vaksam på säkerhetshot

Det är viktigt att hålla koll på dina molntjänster för att upptäcka eventuella säkerhetshot eller avvikelser. Använd säkerhetsverktyg som exempelvis IDS (Intrångsdetektering), SIEM (Säkerhetsinformations-och händelsehanteringssystem), IPS (Intrångsskydd) och antivirusprogram för att upptäcka och förhindra säkerhetshot.

5. Prioritera svensk lagring

Det är viktigt att notera att utländska företag kan ha olika lagar och regler när det gäller informationssäkerhet jämfört med de regelverk som gäller i Sverige. Det är bra att vara medveten om dessa potentiella skillnader och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att din information är skyddad och hanterad på ett säkert sätt, oavsett var den hanteras eller lagras.

Med det sagt kan det vara fördelaktigt att välja en leverantör som är baserad i Sverige eller som kan garantera att din data endast lagras inom landets gränser. På så sätt kan du säkerställa att de svenska lagarna och föreskrifterna för informationssäkerhet följs och att du har fullständig kontroll över var din data finns och hur den används.

I vårt tidigare blogginlägg ”Varför välja en svensk molntjänst?” kan du läsa mer om fördelarna med att lagra din data i Sverige.

6. Sprid kunskapen internt på organisationen

Organisationens anställda spelar en viktig roll i er molnsäkerhet. Se till att de anställda är medvetna om er molnsäkerhetspolicy, inklusive lösenordspolicy, åtkomstkontroll och datakryptering. Ge regelbunden utbildning om hur man känner igen och rapporterar olika säkerhetshot.

7. Genomför regelbundna säkerhetsrevisioner

Regelbundna säkerhetsrevisioner kan hjälpa er att identifiera eventuella säkerhetsbrister. Genom att följa denna rutin kan ni identifiera de områden som behöver förbättras och implementera åtgärder för att minska potentiella risker.

Sammanfattningsvis erbjuder molntjänster många fördelar, men det kommer också med nya säkerhetsrisker. Genom att införa dessa viktiga steg kan företag förbättra sin molnsäkerhet och skydda värdefull data från eventuella hot. Kom också ihåg att molnsäkerhet är ett kontinuerligt arbete!

Läs mer om MicroDatas säkerhetsarbete.

Kontakta oss

Har du några frågor kring blogginlägget? Kontakta Niclas